Till innehåll på sidan

Arbetslöshetstalet

Procent av arbetskraften, 15-74 år, säsongrensade och utjämnade värden

Tidsserie över arbetslöshetstalet, 15-74 år

Från och med 1 januari 2021 genomförs AKU enligt ny ramlag. Storlek på tidsseriebrottet är ännu inte fastställt och jämförelser med föregående tidpunkter avrådes. Arbetet med länkning pågår. I februari 2022 planerar SCB att publicera länkade serier för några av AKU:s mer centrala serier. Se mer information på www.scb.se/aku.

Definitioner och förklaringar

Arbetslöshetstalet anger andelen arbetslösa personer av de i arbetskraften i åldern 15-74 år. En arbetslös person är en person som var utan arbete under en viss vecka (referensveckan) men som aktivt sökt arbete under de senaste fyra veckorna och kunnat börja arbeta inom 14 dagar från referensveckans slut. Arbetslösa omfattar även personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader, förutsatt att de skulle ha kunnat börja arbeta inom 14 dagar från referensveckans slut.

Mer om statistiken

Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se