Till innehåll på sidan

Sysselsättningsgrad

Procent av befolkningen, 15-74 år, säsongrensade och utjämnade värden

Tidsserie över sysselsättningsgrad, 15-74 år

Från och med 1 januari 2021 genomförs AKU enligt ny ramlag. Storlek på tidsseriebrottet är ännu inte fastställt och jämförelser med föregående tidpunkter avrådes. Arbetet med länkning pågår. I februari 2022 planerar SCB att publicera länkade serier för några av AKU:s mer centrala serier. Se mer information på www.scb.se/aku

Definitioner och förklaringar

Sysselsättningsgraden anger andelen sysselsatta personer av befolkningen i åldern 15–74 år. En sysselsatt person är en person som under en viss vecka (referensveckan) utfört något arbete i minst en timme som anställd, egen företagare eller medhjälpare i företag tillhörande en familjemedlem. Personer som inte har utfört något arbete enligt ovan, men som hade anställning eller arbete som de var tillfälligt frånvarande från under hela referensveckan (på grund av exempelvis semester eller sjukdom) räknas också som sysselsatta.

Mer om statistiken

Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se