Till innehåll på sidan

Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU

Från och med den 1 januari 2021 anpassas AKU till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken.

(Förordning 2019/1700)

Den nya ramlagen gäller för alla EU-länder och införs samtidigt i hela EU den 1 januari 2021. Den nya ramlagen innebär vissa förändringar i definitioner av variabler, av urval och i den ordning som frågorna ställs. Dessutom tillkommer ett antal nya variabler, samtidigt som en del tas bort.

Förändringarna kommer eventuellt medföra att det blir brott i tidsserierna. För att fastställa brottets storlek och för att kunna länka data, kommer SCB att kombinera en dubbelmätning för den gamla och den nya blanketten med en tidsseriemodell.

Under 2021 kommer AKU att publicera samma statistik som tidigare, dock kommer inte jämförelser kunna göras mot tidigare år för icke-säsongsrensad data. Publicering av länkade serier, som gör det möjligt att jämföra mot tidigare år, kommer preliminärt att ske under slutet av 2021.

Mer information finns här:

Införande av ramlagen i AKU (pdf)

Information kommer att uppdateras löpande på AKU:s produktsida.

Kontakt

Krister Näsén

Telefon
010-479 49 08
E-post
krister.nasen@scb.se

Frida Videll

Telefon
010-479 47 22
E-post
frida.videll@scb.se