Till innehåll på sidan

Korrigering av befolkningen

Sedan 2021 ska vissa personer inte längre ingå i målpopulationen då de inte bor i privata hushåll. Dessa räknas i stället bort från befolkningen. En ändring gjordes i april 2022 för att bättre samla in information om vilka som tillhör privata hushåll. I samband med denna ändring var det ett fåtal som från april och framåt felaktigt räknades in i befolkningen och klassades som att vara utanför arbetskraften i stället för att räknas bort från befolkningen. Detta är upprättat i samband med publiceringen av AKU september.