Till innehåll på sidan

Korrigering av överenskommen arbetad tid

I och med införandet av EU förordningen 2019/1700 i januari 2021 ändrades frågeformuläret i AKU. Frågan om överenskommen arbetstid i bisysslan ställs inte längre, då den inte efterfrågas av Eurostat. Redovisningen av genomsnittlig total (huvud- och bisysslan) överenskommen arbetstid har under 2021 och 2022 inte byggt på frågor om överenskommen arbetad tid utan i stället på frågor om vanligen arbetad tid.

I samband med publiceringen av AKU september har överenskommen arbetad tid korrigerats, för perioden januari 2021 - augusti 2022. Överenskommen arbetad tid baseras återigen (liksom före 2021) på frågor om överenskommen tid, för de personer som har en sådan. För övriga sysselsatta, så som företagare och medhjälpande familjemedlem, baseras det på frågor om vanligen arbetad tid.

Eftersom det i dagsläget inte ställs någon fråga om överenskommen arbetstid i bisysslan kommer dock ingen total (huvud- och bisyssla) överenskommen arbetad tid kunna redovisas, för perioden 2021 och 2022.

Från och med januari 2023 kommer frågan om överenskommen arbetstid i bisysslan återinföras och genomsnittlig total (huvud- och bisyssla) överenskommen arbetstid kommer därefter att kunna redovisas igen, i likhet med innan det nya frågeformuläret infördes.