Till innehåll på sidan

Mall för beräkning av månadsskattning till kvartal och år

I dagsläget finns inga länkade serier på kvartal och år, detta planeras att publiceras under våren (eventuellt inom kort).

Fram till dess kan ni själva beräkna länkade kvartals- respektive årsskattningar med hjälp av Excel-mallen nedan. Notera att mallen endast är avsedd för totaler och ej andelsskattningar. Mer information om hur andelsskattningar räknas ut finns i konverteringsmallen under fliken ”Beskrivning”.

Mall för konvertering från månad till kvartal/år (xlsx)