Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna, tidigare definitioner

Sveriges officiella statistik

I januari 2021 anpassades AKU till EU:s förordning (2019/1700) för den sociala statistiken, vilket har orsakat tidsseriebrott. Arbetskraftsundersökningarna, tidigare definitioner avser beräkningar före anpassningen.

Statistiken som anpassades till EU:s förordning (2019/1700) återfinns här:

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Sysselsättning bland flyktingar och deras anhöriga 2019 SM 2021-11-23
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknaden under coronapandemin SM 2021-04-21
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2020 SM 2021-03-04
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Övertid och mertid 2005-2019 SM 2020-06-09
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Utvecklingen för tidsbegränsat anställda 2005-2019 SM 2020-03-31
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2019 SM 2020-02-20
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetstidens förläggning 2008 - 2018 SM 2019-10-01
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknaden under 2018 för personer som hade hemmaboende barn under 12 år SM 2019-06-11
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknadssituationen för flyktingar och flyktinganhöriga 2010–2018 SM 2019-03-05
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2018 SM 2019-02-21
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2018 SM 2019-02-12
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 3:e kvartalet 2018 SM 2018-11-06
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Ungas situation på arbetsmarknaden 2016 SM 2018-10-02
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2:a kvartalet 2018 SM 2018-08-28
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Personer i åldern 20–64 år ofrivilligt utan arbete, 2005–2017 SM 2018-05-31
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 1:a kvartalet 2018 SM 2018-05-17
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2017 SM 2018-02-22
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-13
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetslösa som avvaktar ett arbete SM 2018-01-30
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetsmarknaden för personer med låg utbildning 2005–2016 SM 2017-11-21
Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2017 SM 2017-11-07
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetade timmar SM 2017-09-11
Arbetskraftsundersökningarna 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-24
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknaden för unga under sommarmånaderna SM 2017-05-26
Arbetskraftsundersökningarna 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-15
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Latent arbetssökande 2005–2016 SM 2017-02-24
Arbetskraftsundersökningarna 2016 SM 2017-02-23
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-13
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Sysselsatta efter näringsgren 2006–2015 SM 2016-11-22
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetsmarknadssituationen för heltidsstuderande 2005–2015 SM 2016-09-20
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Mäns och kvinnors arbetsmarknad åren 2001–2016 SM 2016-05-26
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetsmarknadssituationen för migranter och deras barn 2014 SM 2016-03-01
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Undersysselsatta 2005–2014 SM 2015-11-17
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Frånvaromönster – annorlunda under mästerskap? SM 2015-09-22
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Den regionala arbetsmarknaden och flyttar över länsgränserna SM 2015-05-26
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Utvecklingen av tidsbegränsat anställda SM 2015-02-24
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Övergången från arbete till pension 2012 SM 2014-11-18
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden sedan finanskrisen SM 2014-09-02
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Utrikes föddas arbetsmarknadssituation 2005–2013 SM 2014-06-11
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2013 – Tema: Det outnyttjade arbetskraftsutbudet, 2001–2013 SM 2014-02-25
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2013 – Tema: Risker för långtidsarbetslöshet SM 2013-11-25
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2013 – Tema: Sysselsättningens och arbetskraftsdeltagandets utveckling i Europa SM 2013-09-17
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2013 – Tema: Ungdomsarbetslöshet – En europeisk jämförelse SM 2013-06-05
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2012 – Tema: Arbetad tid 2012 – Hur mycket arbetar vi och när? SM 2013-02-26
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2012 – Tema: Utvecklingen för personer ej i arbete 2005–2012 SM 2012-11-20
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2012 – Tema: Hur mycket jobbar vi i Sverige? SM 2012-09-18
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2012 – Tema: Personer utanför arbetskraften i åldern 15–74 år SM 2012-05-29
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2011 – Tema: Sysselsättning och arbetad tid i konjunkturförloppet SM 2012-02-23
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2011 – Tema: Långtidsarbetslöshet bland personer i åldern 15–74 år SM 2011-11-15
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2011 – Tema: Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år SM 2011-08-30
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2011 – Tema: Externrekryterade 2005–2011 SM 2011-05-24
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2010 med Temadel: Arbetsmarknaden ur ett regionalt perspektiv 2001–2010 SM 2011-02-21
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2010 – Tema: Hur två kriser påverkade arbetsmarknaden SM 2010-05-25
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2009 – inkl. Tema: Undersysselsatta SM 2010-02-23
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2009 – Tema: Utrikes föddas arbetsmarknadssituation 2008 SM 2009-11-25
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2009 – inkl. Tema: Att jämföra ungdomsarbetslösheten i Europa SM 2009-08-20
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2009 – inkl. Tema: Ungdomsarbetslöshet SM 2009-05-07
Visa äldre rapporter (0)

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/am0403