Till innehåll på sidan

Tidigare definitioner. Rekryteringstabeller AKU, 15–74 år, kvartal

Rekryteringsstatistiken syftar till att belysa nyanställningar på den svenska arbetsmarknaden. Utgångspunkten är gruppen nyanställda ett visst kvartal, det vill säga personer som påbörjat en ny anställning från ett kvartal till ett annat. Dels beskrivs denna grupp utifrån grundläggande faktorer som kön, ålder och arbetskraftstillhörighet föregående kvartal. Dels beskrivs själva nyanställningarna inom gruppen utifrån formerna för dessa (rekryteringsform) och utifrån de kanaler som använts (rekryteringskanal), men också utifrån anställningens typ (fast eller tidsbegränsad) och sektorstillhörighet.

Detta tillvägagångssätt möjliggörs av Arbetskraftsundersökningarnas utformning: Personer i AKU intervjuas en gång per kvartal under en tvåårsperiod. Genom att utnyttja denna panelansats kan man beräkna flöden mellan två kvartal, som visar övergångar mellan olika tillstånd på arbetsmarknaden (t.ex. olika arbetskraftstillhörighet). När det gäller rekryteringsstatistiken är det huvudsakligen flödet från "ej anställd" till "anställd", samt från "sysselsatt/anställd" till "anställd hos ny arbetsgivare" som undersöks.

 

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-08

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se