Till innehåll på sidan

Tidigare definitioner. Säsongrensade serier, månad

Data där variationer normala för säsongen har tagits bort vilket bland annat tillåter jämförelser mellan två godtyckliga tidpunkter. Här återfinns även den beräknade trend som ligger till grund för säsongrensade data. En utförligare beskrivning om vad säsongrensning är och varför den görs för AKU återfinns här:

OBS! Årsförändringen är inte representativ för månader som korrigerats för outliers i trendserierna. Måttet baseras på utvecklingen från föregående månad och beskriver då utvecklingen om outlierkorrigering av motsvarande storlek skulle appliceras för samtliga kommande 12 månader

När antalet svarande är färre än 20 personer, på månads- och kvartalsbasis, utförs prickning i AKU:s Grundtabeller och Statistikdatabas. I Säsongrensade serier  utförs dock i nuläget ingen prickning av motsvarande originalvärden som ligger till grund för Säsongrensade samt Säsongrensade och utjämnade data. Läs mer om prickning i Grundtabellernas försättsblad.

Säsongrensade serier över antal personer i olika status

Säsongrensade serier över sysselsatta i arbete och frånvarande

Säsongrensade serier över sysselsatta efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden

Säsongrensade serier över sysselsatta efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden och näringsgren

Säsongrensade serier över anställda i Sverige efter sektor

Säsongrensade serier över personer ej i arbetskraften efter orsak

Säsongrensade serier över arbetstider efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden och näringsgren

Säsongrensade serier över inrikes och utrikes födda

 

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se