Till innehåll på sidan

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2020

Serie:
AM78 - Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM)
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-am78br2101_pdf
ISSN:
1654-4366 (Online); 1400-3996 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2021-03-31
Förfrågningar:

Åsa Vernby

010-479 40 68

asa.vernby@scb.se