Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex, maj 2018:

Arbetskraftskostnaderna ökade i maj

Statistiknyhet från SCB 2018-07-30 9.30

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj 2018 beräknats till 128,8 för arbetare och 131,2 för tjänstemän. Sedan maj 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,0 procent för arbetare respektive 3,2 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i maj 2018 baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.

Nästa publiceringstillfälle

2018-08-30 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Löner och Sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Emma Strand

Telefon
010-479 61 01
E-post
emma.strand@scb.se

E-post
aki@scb.se