Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex, september 2019

Arbetskraftskostnaderna ökade i september

Statistiknyhet från SCB 2019-11-29 9.30

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för september 2019 beräknats till 129,2 för arbetare och 134,7 för tjänstemän. Jämfört med september 2018 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,7 procent för arbetare respektive 2,3 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i september 2019 baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.

Nästa publiceringstillfälle

2019-12-20 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Löner och Sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Per Åslund

Telefon
010-479 67 61
E-post
per.aslund@scb.se

E-post
aki@scb.se