Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för arbetare under augusti 2019

Arbetskraftskostnader för arbetare, privat sektor, kronor per timme

Bransch Summa lön
för arbetad
och ej
arbetad tid
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 298,21 14,13 58,93 3,25 34,47 408,99
B–E 224,94 10,66 44,38 2,45 25,94 308,38
B+C 224,99 10,66 44,39 2,45 25,96 308,47
C 223,60 10,60 44,12 2,44 25,80 306,56
25–30, 33 222,74 10,56 43,95 2,43 25,70 305,37
D 244,96 11,61 48,23 2,67 28,17 335,65
E 217,26 10,30 42,78 2,37 24,96 297,67
F 231,87 10,99 45,66 2,53 26,67 317,71
G 201,69 9,56 39,87 2,20 23,34 276,66
G+I 192,55 9,13 38,07 2,10 22,30 264,15
H 206,14 9,77 40,59 2,25 23,69 282,43
H+J 205,39 9,74 40,44 2,24 23,58 281,38
I 172,89 8,19 34,21 1,88 20,06 237,24
K–N 197,90 9,38 39,06 2,16 22,86 271,36
L 194,33 9,21 38,30 2,12 22,37 266,33
N 197,54 9,36 39,01 2,15 22,82 270,89
P–S 187,39 8,88 36,90 2,04 21,51 256,72
Q 191,29 9,07 37,65 2,09 21,94 262,02
R 177,22 8,40 34,89 1,93 20,34 242,79
S 181,61 8,61 35,76 1,98 20,85 248,81
B–S exkl. O 206,82 9,80 40,81 2,25 23,85 283,54

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-10-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se