Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för arbetare under maj 2022

Arbetskraftskostnader för arbetare, privat sektor, kronor per timme

Bransch Summa lön
för arbetad
och ej
arbetad tid
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 355,41 17,63 68,56 3,87 39,13 484,61
B–E 248,89 12,35 48,36 2,71 27,80 340,11
B+C 249,09 12,35 48,40 2,72 27,82 340,38
C 246,77 12,24 47,95 2,69 27,56 337,21
25–30, 33 242,90 12,05 47,20 2,65 27,13 331,93
D 265,98 13,19 51,95 2,90 30,03 364,04
E 238,19 11,81 46,26 2,60 26,56 325,42
F 252,42 12,52 48,82 2,75 27,92 344,43
G 225,35 11,18 43,02 2,46 24,23 306,23
G+I 214,80 10,65 40,88 2,34 22,98 291,66
H 222,96 11,06 42,97 2,43 24,48 303,90
H+J 222,64 11,04 42,90 2,43 24,45 303,45
I 189,69 9,41 35,89 2,07 20,01 257,07
K–N 213,70 10,60 41,09 2,33 23,38 291,10
L 217,80 10,80 42,38 2,37 24,42 297,78
N 210,87 10,46 40,49 2,30 22,96 287,08
P–S 208,77 10,35 40,15 2,28 22,82 284,36
Q 215,57 10,69 41,63 2,35 23,76 294,00
R 194,95 9,67 35,77 2,12 19,24 261,76
S 201,24 9,98 38,96 2,19 22,34 274,72
B–S exkl. O 229,07 11,36 44,12 2,50 25,11 312,16

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se