Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för arbetare under augusti 2020

Arbetskraftskostnader för arbetare, privat sektor, kronor per timme

Bransch Summa lön
för arbetad
och ej
arbetad tid
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 306,96 14,98 60,69 3,35 35,55 421,52
B–E 226,50 11,05 44,71 2,47 26,14 310,87
B+C 226,83 11,07 44,78 2,47 26,18 311,32
C 225,03 10,98 44,42 2,45 25,97 308,85
25–30, 33 224,54 10,96 44,32 2,45 25,91 308,18
D 242,09 11,81 47,76 2,64 27,91 332,22
E 214,74 10,48 42,28 2,34 24,69 294,53
F 232,70 11,36 45,91 2,54 26,83 319,34
G 200,72 9,80 39,66 2,19 23,20 275,57
G+I 193,74 9,45 38,30 2,11 22,42 266,02
H 207,40 10,12 40,71 2,26 23,66 284,16
H+J 207,21 10,11 40,68 2,26 23,64 283,90
I 175,84 8,58 34,80 1,92 20,40 241,53
K–N 197,57 9,64 38,92 2,15 22,74 271,03
L 195,48 9,54 38,35 2,13 22,28 267,79
N 196,83 9,61 37,91 2,15 21,59 268,08
P–S 189,75 9,26 37,34 2,07 21,76 260,19
Q 192,48 9,39 37,84 2,10 22,06 263,87
R 182,96 8,93 36,08 1,99 21,08 251,04
S 183,73 8,97 36,16 2,00 21,07 251,94
B–S exkl. O 207,14 10,11 40,85 2,26 23,86 284,21

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se