Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för arbetare under augusti 2018

Arbetskraftskostnader för arbetare, privat sektor, kronor per timme

BranschSumma lön
för arbetad
och ej
arbetad tid
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt
avtal
Summa arbetsgivar-avgifter enligt lagSärskild löneskattAllmän löneavgiftSumma arbetskrafts-kostnader
B 290,97 14,29 60,14 3,23 31,11 399,74
B–E 217,65 10,69 44,90 2,46 23,20 298,90
B+C 217,74 10,69 44,99 2,44 23,21 299,07
C 216,40 10,63 44,69 2,45 23,07 297,23
25–30, 33 214,99 10,56 44,40 2,43 22,92 295,29
D 233,48 11,46 48,10 2,69 24,80 320,52
E 208,46 10,24 42,96 2,38 22,16 286,20
F 227,02 11,15 46,81 2,59 24,16 311,72
G 196,13 9,63 40,52 2,18 20,95 269,41
G+I 187,90 9,23 38,82 2,09 20,07 258,09
H 203,79 10,01 41,94 2,36 21,58 279,69
H+J 203,15 9,97 41,81 2,36 21,51 278,80
I 169,05 8,30 34,93 1,88 18,05 232,20
K–N 193,85 9,52 40,05 2,17 20,68 266,27
L 191,08 9,38 39,38 2,20 20,29 262,33
N 193,99 9,52 40,10 2,15 20,72 266,48
P–S 183,32 9,00 37,73 2,14 19,41 251,61
Q 188,08 9,23 38,69 2,20 19,90 258,11
R 168,95 8,30 34,79 1,94 17,94 231,92
S 174,82 8,58 35,98 2,05 18,51 239,95
B–S exkl. O 202,07 9,92 41,69 2,28 21,52 277,49

Mer om statistiken

Källdata
Källdata (excel)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se