Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för arbetare under mars 2019

Arbetskraftskostnader för arbetare, privat sektor, kronor per timme

Bransch Summa lön
för arbetad
och ej
arbetad tid
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 298,52 14,15 58,99 3,34 34,51 409,51
B–E 225,63 10,70 44,52 2,57 26,02 309,43
B+C 225,72 10,70 44,53 2,55 26,05 309,55
C 224,39 10,64 44,27 2,54 25,89 307,72
25–30, 33 222,21 10,53 43,84 2,51 25,64 304,74
D 244,95 11,61 48,23 2,82 28,17 335,78
E 215,70 10,22 42,47 2,50 24,78 295,68
F 231,37 10,97 45,56 2,66 26,61 317,16
G 202,30 9,59 39,99 2,27 23,41 277,56
G+I 193,42 9,17 38,24 2,15 22,40 265,37
H 205,67 9,75 40,50 2,39 23,63 281,94
H+J 204,94 9,71 40,35 2,38 23,53 280,90
I 172,92 8,20 34,22 1,90 20,06 237,29
K–N 199,65 9,46 39,41 2,26 23,06 273,85
L 201,89 9,57 39,79 2,32 23,24 276,80
N 198,17 9,39 39,14 2,24 22,89 271,83
P–S 188,40 8,93 37,10 2,19 21,63 258,24
Q 192,36 9,12 37,86 2,25 22,06 263,65
R 176,77 8,38 34,81 2,05 20,29 242,30
S 183,58 8,70 36,15 2,15 21,07 251,64
B–S exkl. O 209,31 9,92 41,30 2,39 24,13 287,05

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se