Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för arbetare under april 2020

Arbetskraftskostnader för arbetare, privat sektor, kronor per timme

Bransch Summa lön
för arbetad
och ej
arbetad tid
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 302,71 14,77 56,73 3,30 31,30 408,81
B–E 225,41 11,00 38,91 2,46 19,27 297,05
B+C 225,52 11,01 38,99 2,46 19,30 297,28
C 223,93 10,93 38,63 2,44 19,08 295,00
25–30, 33 220,39 10,76 38,02 2,40 18,78 290,35
D 248,01 12,10 44,77 2,70 23,56 331,14
E 216,13 10,55 35,68 2,36 16,51 281,23
F 232,05 11,32 34,44 2,53 13,02 293,35
G 204,66 9,99 33,56 2,23 15,35 265,79
G+I 198,13 9,67 31,19 2,16 13,25 254,40
H 204,00 9,96 34,23 2,22 16,22 266,63
H+J 203,91 9,95 34,11 2,22 16,11 266,30
I 178,79 8,73 24,57 1,95 7,67 221,70
K–N 199,54 9,74 33,84 2,17 16,32 261,61
L 201,14 9,82 31,32 2,19 13,05 257,52
N 197,77 9,65 34,00 2,16 16,71 260,28
P–S 190,85 9,31 31,70 2,08 14,81 248,75
Q 193,95 9,46 34,33 2,11 17,57 257,42
R 187,18 9,13 28,51 2,04 11,42 238,29
S 184,79 9,02 27,11 2,01 9,98 232,91
B–S exkl. O 210,74 10,28 34,44 2,30 15,66 273,42

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se