Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för arbetare under juni 2019

Arbetskraftskostnader för arbetare, privat sektor, kronor per timme

Bransch Summa lön
för arbetad
och ej
arbetad tid
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 319,21 15,13 63,08 3,58 36,90 437,90
B–E 232,75 11,03 45,92 2,65 26,84 319,20
B+C 232,95 11,04 45,96 2,63 26,88 319,47
C 231,27 10,96 45,63 2,61 26,69 317,16
25–30, 33 227,70 10,79 44,93 2,57 26,28 312,27
D 252,25 11,96 49,67 2,90 29,01 345,78
E 221,19 10,48 43,55 2,57 25,41 303,20
F 234,32 11,11 46,14 2,69 26,95 321,21
G 208,33 9,87 41,19 2,33 24,10 285,83
G+I 199,06 9,44 39,35 2,21 23,05 273,11
H 209,45 9,93 41,24 2,43 24,07 287,11
H+J 208,67 9,89 41,09 2,42 23,95 286,02
I 177,20 8,40 35,07 1,95 20,56 243,18
K–N 204,42 9,69 40,35 2,31 23,61 280,39
L 200,61 9,51 39,54 2,31 23,09 275,06
N 204,04 9,67 40,30 2,31 23,57 279,89
P–S 193,33 9,16 38,07 2,24 22,19 265,00
Q 199,32 9,45 39,23 2,33 22,86 273,19
R 179,36 8,50 35,32 2,08 20,59 245,85
S 184,94 8,77 36,42 2,16 21,23 253,52
B–S exkl. O 214,01 10,14 42,22 2,44 24,67 293,49

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se