Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för tjänstemän under mars 2019

Arbetskraftskostnader för tjänstemän, privat sektor, kronor per månad

Bransch Genom-
snittlig
månads-
lön inkl.
provisioner,
sjuklön m.m.
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 46 557 6 509 9 190 1 578 5 373 69 208
B–E 45 954 6 424 9 071 1 558 5 303 68 310
B+C 46 420 6 489 9 163 1 574 5 357 69 003
C 46 419 6 489 9 163 1 574 5 357 69 002
25–30, 33 46 795 6 542 9 237 1 586 5 400 69 561
D 43 333 6 058 8 532 1 478 4 983 64 384
E 41 733 5 834 8 246 1 411 4 820 62 044
F 45 399 6 347 8 939 1 557 5 207 67 450
G 41 779 5 841 8 226 1 429 4 800 62 075
G+I 41 480 5 799 8 167 1 419 4 770 61 635
H 36 323 5 078 7 181 1 228 4 203 54 012
H+J 43 470 6 077 8 594 1 465 5 038 64 644
I 37 003 5 173 7 315 1 247 4 289 55 027
J 46 524 6 504 9 198 1 568 5 392 69 185
K 51 781 7 239 10 237 1 745 5 996 76 998
K–N 43 491 6 080 8 576 1 479 5 010 64 636
L 42 468 5 937 8 315 1 486 4 816 63 022
M 43 547 6 088 8 592 1 481 5 021 64 728
N 34 954 4 887 6 893 1 188 4 027 51 948
P 33 540 4 689 6 580 1 164 3 824 49 796
P–S 36 278 5 072 7 129 1 252 4 143 53 872
Q 38 364 5 363 7 535 1 327 4 381 56 971
R 34 305 4 796 6 768 1 166 3 955 50 991
S 37 701 5 271 7 397 1 304 4 298 55 970
B–S exkl. O 42 535 5 946 8 388 1 446 4 900 63 215

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se