Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för tjänstemän under augusti 2019

Arbetskraftskostnader för tjänstemän, privat sektor, kronor per månad

Bransch Genom-
snittlig
månads-
lön inkl.
provisioner,
sjuklön m.m.
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 46 515 6 503 9 182 1 558 5 368 69 127
B–E 46 164 6 454 9 113 1 546 5 327 68 604
B+C 46 634 6 519 9 206 1 562 5 382 69 303
C 46 636 6 520 9 206 1 562 5 382 69 306
25–30, 33 47 190 6 597 9 315 1 581 5 446 70 128
D 43 519 6 084 8 569 1 458 5 005 64 635
E 42 119 5 888 8 323 1 411 4 865 62 606
F 46 328 6 477 9 122 1 552 5 314 68 793
G 41 940 5 863 8 258 1 405 4 819 62 285
G+I 41 656 5 824 8 202 1 395 4 790 61 868
H 36 160 5 055 7 149 1 211 4 184 53 759
H+J 43 309 6 055 8 562 1 451 5 020 64 397
I 37 386 5 227 7 391 1 252 4 333 55 589
J 46 392 6 486 9 172 1 554 5 377 68 980
K 52 079 7 281 10 296 1 745 6 031 77 431
K–N 43 873 6 133 8 652 1 470 5 054 65 182
L 42 961 6 006 8 412 1 439 4 872 63 690
M 43 922 6 140 8 666 1 471 5 064 65 264
N 35 461 4 957 6 993 1 188 4 085 52 685
P 33 350 4 662 6 543 1 117 3 802 49 475
P–S 36 274 5 071 7 128 1 215 4 143 53 831
Q 38 194 5 340 7 501 1 280 4 362 56 676
R 35 028 4 897 6 911 1 173 4 039 52 049
S 37 875 5 295 7 431 1 269 4 318 56 188
B–S exkl. O 42 714 5 971 8 423 1 431 4 921 63 461

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-10-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se