Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för tjänstemän under juni 2020

Arbetskraftskostnader för tjänstemän, privat sektor, kronor per månad

Bransch Genom-
snittlig
månads-
lön inkl.
provisioner,
sjuklön m.m.
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 47 466 7 258 9 090 1 742 5 136 70 691
B–E 46 071 7 044 8 422 1 691 4 506 67 734
B+C 46 535 7 115 8 502 1 708 4 546 68 406
C 46 523 7 113 8 495 1 707 4 536 68 375
25–30, 33 46 873 7 167 8 559 1 720 4 570 68 889
D 43 676 6 678 8 045 1 603 4 350 64 352
E 42 486 6 496 7 686 1 559 4 057 62 284
F 46 766 7 151 8 016 1 716 3 933 67 582
G 42 286 6 466 7 155 1 552 3 434 60 892
G+I 42 012 6 424 7 024 1 542 3 311 60 312
H 37 063 5 667 6 679 1 360 3 510 54 279
H+J 44 397 6 788 7 938 1 629 4 129 64 882
I 37 601 5 749 5 501 1 380 2 012 52 243
J 47 440 7 254 8 459 1 741 4 374 69 267
K 53 192 8 133 10 059 1 952 5 612 78 948
K–N 45 013 6 882 7 913 1 652 4 029 65 489
L 43 772 6 693 7 332 1 606 3 467 62 870
M 45 172 6 907 7 783 1 658 3 844 65 364
N 35 370 5 408 6 144 1 298 3 070 51 290
P 34 529 5 279 5 635 1 267 2 559 49 269
P–S 37 346 5 710 6 214 1 371 2 913 53 554
Q 39 492 6 038 6 883 1 449 3 452 57 315
R 36 023 5 508 5 515 1 322 2 226 50 594
S 38 160 5 835 5 961 1 400 2 499 53 855
B–S exkl. O 43 447 6 643 7 599 1 595 3 832 63 115

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se