Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för tjänstemän under april 2020

Arbetskraftskostnader för tjänstemän, privat sektor, kronor per månad

Bransch Genom-
snittlig
månads-
lön inkl.
provisioner,
sjuklön m.m.
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 46 813 7 158 8 965 1 718 5 065 69 719
B–E 46 202 7 064 8 446 1 696 4 519 67 926
B+C 46 673 7 136 8 527 1 713 4 560 68 609
C 46 671 7 136 8 522 1 713 4 550 68 592
25–30, 33 46 932 7 176 8 570 1 722 4 576 68 976
D 43 727 6 686 8 055 1 605 4 355 64 427
E 42 109 6 438 7 618 1 545 4 021 61 732
F 46 576 7 121 7 983 1 709 3 917 67 307
G 42 383 6 480 7 171 1 555 3 441 61 032
G+I 42 067 6 432 7 034 1 544 3 315 60 391
H 37 031 5 662 6 673 1 359 3 507 54 232
H+J 44 420 6 792 7 942 1 630 4 131 64 915
I 37 332 5 708 5 462 1 370 1 997 51 869
J 47 523 7 266 8 473 1 744 4 382 69 388
K 53 255 8 143 10 071 1 954 5 618 79 041
K–N 44 868 6 860 7 888 1 647 4 016 65 278
L 43 195 6 605 7 235 1 585 3 421 62 041
M 45 228 6 915 7 793 1 660 3 849 65 445
N 35 156 5 375 6 107 1 290 3 052 50 980
P 34 406 5 261 5 615 1 263 2 549 49 094
P–S 37 097 5 672 6 173 1 361 2 894 53 197
Q 39 118 5 981 6 818 1 436 3 419 56 772
R 35 745 5 465 5 473 1 312 2 209 50 204
S 38 036 5 816 5 941 1 396 2 491 53 680
B–S exkl. O 43 380 6 633 7 587 1 592 3 826 63 018

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se