Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för tjänstemän under augusti 2018

Arbetskraftskostnader för tjänstemän, privat sektor, kronor per månad

BranschGenom-
snittlig
månads-
lön inkl.
provisioner,
sjuklön m.m.
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt
avtal
Summa arbetsgivar-avgifter enligt lagSärskild löneskattAllmän löneavgiftSumma arbetskrafts-kostnader
B 45 402 6 620 9 366 1 571 4 840 67 798
B–E 44 781 6 529 9 229 1 554 4 760 66 853
B+C 45 229 6 594 9 322 1 569 4 808 67 522
C 45 226 6 594 9 321 1 569 4 808 67 518
25–30, 33 45 514 6 636 9 381 1 579 4 838 67 949
D 42 175 6 149 8 692 1 468 4 479 62 964
E 41 300 6 022 8 500 1 437 4 382 61 640
F 45 260 6 599 9 337 1 566 4 825 67 587
G 40 859 5 957 8 429 1 414 4 351 61 011
G+I 40 576 5 916 8 367 1 408 4 317 60 584
H 35 155 5 126 7 210 1 241 3 702 52 434
H+J 42 496 6 196 8 780 1 466 4 530 63 468
I 36 376 5 304 7 428 1 302 3 801 54 212
J 45 898 6 692 9 487 1 579 4 906 68 562
K 49 623 7 235 10 257 1 707 5 305 74 127
K–N 42 655 6 219 8 783 1 484 4 530 63 671
L 42 121 6 141 8 597 1 512 4 389 62 761
M 43 388 6 326 8 934 1 510 4 604 64 762
N 33 969 4 953 7 004 1 179 3 614 50 719
P 32 102 4 680 6 594 1 127 3 390 47 893
P–S 35 004 5 104 7 193 1 229 3 696 52 227
Q 36 807 5 366 7 567 1 288 3 894 54 923
R 34 122 4 975 7 022 1 191 3 617 50 927
S 36 728 5 355 7 533 1 296 3 867 54 780
B–S exkl. O 41 545 6 057 8 562 1 442 4 416 62 023

Mer om statistiken

Källdata
Källdata (excel)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se