Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för tjänstemän under maj 2019

Arbetskraftskostnader för tjänstemän, privat sektor, kronor per månad

Bransch Genom-
snittlig
månads-
lön inkl.
provisioner,
sjuklön m.m.
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 47 621 6 657 9 400 1 614 5 495 70 788
B–E 46 475 6 497 9 174 1 576 5 363 69 085
B+C 46 907 6 558 9 259 1 590 5 413 69 728
C 46 900 6 557 9 258 1 590 5 412 69 717
25–30, 33 47 356 6 620 9 348 1 605 5 465 70 395
D 44 076 6 162 8 679 1 503 5 069 65 489
E 42 553 5 949 8 408 1 438 4 915 63 263
F 45 935 6 422 9 045 1 576 5 269 68 245
G 42 237 5 905 8 316 1 444 4 853 62 755
G+I 41 919 5 860 8 254 1 434 4 821 62 287
H 36 880 5 156 7 291 1 247 4 267 54 841
H+J 43 922 6 140 8 683 1 480 5 091 65 316
I 37 150 5 194 7 345 1 252 4 306 55 246
J 46 871 6 553 9 266 1 580 5 432 69 702
K 52 738 7 373 10 426 1 777 6 107 78 422
K–N 44 087 6 163 8 694 1 499 5 079 65 521
L 43 199 6 039 8 458 1 512 4 899 64 107
M 44 000 6 151 8 681 1 496 5 073 65 401
N 35 470 4 959 6 995 1 206 4 086 52 716
P 33 573 4 694 6 587 1 165 3 827 49 846
P–S 36 565 5 112 7 185 1 261 4 176 54 299
Q 38 700 5 410 7 601 1 339 4 420 57 470
R 34 892 4 878 6 884 1 186 4 023 51 863
S 38 159 5 335 7 487 1 320 4 350 56 650
B–S exkl. O 43 005 6 012 8 481 1 462 4 954 63 914

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se