Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2017                   2016    
    okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 136,9 136,1 134,8 136,5 136,1 138,0 138,2 135,5 135,7 136,1 134,7 133,2 132,0
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 128,6 128,2 127,2 127,1 127,4 128,1 128,5 126,7 126,5 126,5 127,7 127,7 127,3
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 128,9 128,5 127,6 127,5 127,8 128,4 128,8 127,1 126,9 126,8 128,1 128,3 127,8
C[1] Tillverkningsindustri 128,8 128,4 127,5 127,3 127,6 128,3 128,7 127,0 126,8 126,7 128,0 128,2 127,6
25-30,33[1] Verkstadsindustri 127,9 127,4 126,6 126,5 126,7 127,3 127,8 126,3 126,0 126,0 127,7 128,0 127,3
D El-, gas- och värmeverk 128,2 127,6 125,8 125,9 126,6 127,7 128,0 125,9 125,7 125,9 125,6 125,1 125,2
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 134,1 134,2 132,9 133,3 133,4 134,3 133,9 132,1 131,7 131,5 132,8 131,9 131,5
F Byggindustri 137,7 137,5 137,0 137,2 136,9 137,1 136,4 134,7 134,5 134,8 132,3 132,2 131,9
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,4 128,0 127,4 127,9 128,4 129,0 128,7 127,1 126,8 127,2 126,8 126,7 127,3
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 128,0 127,7 127,1 127,5 127,9 128,5 128,2 126,7 126,4 126,7 126,6 126,5 127,0
H Transport- och magasineringsföretag 130,5 129,6 128,0 129,4 129,6 129,9 131,2 130,3 130,6 130,6 131,3 129,4 129,7
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 132,1 131,6 129,8 130,9 131,0 131,9 132,4 131,2 131,2 132,1 128,5 128,6 127,9
I Hotell och restauranger 127,3 127,3 126,7 126,6 126,5 125,4 125,5 125,5 124,8 124,5 123,5 123,4 123,0
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 130,8 130,5 128,8 129,6 129,6 130,6 130,2 128,8 128,8 130,1 125,7 126,4 125,3
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 130,3 130,1 129,0 129,5 129,1 130,0 130,5 130,2 130,5 129,9 129,2 129,2 129,2
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 126,7 126,5 125,4 125,1 125,6 126,1 126,5 125,4 125,2 125,0 124,1 123,9 124,1
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 134,6 133,8 132,4 131,9 132,7 132,5 133,5 131,8 131,1 131,2 133,3 133,6 133,4
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 123,9 123,6 122,7 122,5 122,9 123,5 123,6 122,2 122,0 122,1 121,0 121,1 121,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 130,9 131,0 129,7 128,0 130,0 129,5 130,1 128,9 128,5 127,5 125,0 124,7 125,2
P Utbildning 131,9 131,1 129,2 130,3 130,1 130,2 129,7 129,3 129,3 128,6 128,8 129,3 127,9
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 130,6 130,1 128,8 129,7 129,8 130,0 129,4 128,1 128,3 128,1 127,3 127,1 126,1
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 133,3 132,8 131,8 132,5 133,1 133,0 132,4 130,4 130,7 130,8 128,4 127,9 127,0
R Enheter för kultur, nöje och fritid 127,3 126,8 126,3 126,5 125,3 126,5 125,4 123,9 124,2 123,9 123,3 122,9 121,8
S Andra serviceföretag 131,8 131,1 129,9 130,5 131,2 131,7 131,4 130,1 129,8 130,0 130,2 129,8 128,8
B-S exkl. O Totalt 128,5 128,1 127,0 127,3 127,6 128,1 128,2 126,8 126,7 126,9 126,1 126,0 125,7

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs ”Omklassificering av Ericsson AB”.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-12-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se