Till innehåll på sidan

Lönespridning efter sektor och kön 2019

Kronor

Sektor   Percentil
    10 25 50 75 90 Genomsnittlig månadslön
Samtliga Kvinnor 23 100 26 200 30 500 37 200 46 000 33 500
  Män 24 000 27 800 33 000 41 100 54 000 37 200
  Totalt 23 500 26 900 31 700 39 100 50 000 35 300
  % Kv lön 96 94 93 90 85 90
Primärkommunal Kvinnor 23 200 26 100 29 900 34 900 40 500 31 200
  Män 22 900 25 900 30 000 36 000 42 800 32 000
  Totalt 23 100 26 100 30 000 35 100 41 000 31 400
  % Kv lön 101 101 100 97 95 98
Landstingskommunal Kvinnor 25 600 28 400 33 200 39 400 48 500 36 400
  Män 25 800 30 000 37 400 50 500 80 600 44 800
  Totalt 25 600 28 700 33 900 41 200 56 000 38 300
  % Kv lön 99 95 89 78 60 81
Statlig Kvinnor 26 800 29 700 34 900 42 700 51 400 37 700
  Män 26 900 30 500 37 500 46 200 57 000 40 200
  Totalt 26 900 30 000 36 000 44 500 54 300 38 900
  % Kv lön 100 97 93 92 90 94
Offentlig Kvinnor 24 000 27 000 31 000 36 800 43 800 33 100
  Män 24 000 27 500 32 900 41 100 52 000 36 500
  Totalt 24 000 27 100 31 400 37 800 46 000 34 000
  % Kv lön 100 98 94 89 84 91
Privat, arbetare Kvinnor 21 500 23 600 26 400 29 700 33 400 27 100
  Män 23 000 25 900 29 400 33 600 37 500 30 000
  Totalt 22 400 24 900 28 400 32 300 36 500 29 000
  % Kv lön 93 91 90 88 89 90
Privat, tjänstemän Kvinnor 25 400 30 000 35 800 44 500 56 800 39 500
  Män 28 100 34 000 42 000 52 500 68 300 46 700
  Totalt 26 800 31 700 39 000 49 400 63 500 43 500
  % Kv lön 90 88 85 85 83 85

Definitioner och förklaringar

% Kv lön Kvinnors lön i procent av mäns lön

Percentiler

Andel anställda som har lika eller lägre lön än vad respektive mått visar:

  • 10:e percentilen 10 procent
  • 25:e percentilen 25 procent
  • 50:e percentilen 50 procent
  • 75:e percentilen 75 procent
  • 90:e percentilen 90 procent

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-16

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?