There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Lönespridning efter sektor 1992–2021 Till innehåll på sidan

Lönespridning efter sektor 1992–2021

År Primärkommunal sektor Regional sektor Statlig sektor Offentlig sektor Privat sektor Alla sektorer
  Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
2021 1,76 1,86 1,79 1,93 3,16 2,20 1,93 2,11 2,01 1,85 2,16 1,93 2,19 2,31 2,29 2,03 2,28 2,18
2020 1,76 1,88 1,78 1,94 3,13 2,20 1,92 2,11 2,01 1,84 2,17 1,93 2,20 2,26 2,26 2,02 2,25 2,14
2019 1,74 1,87 1,77 1,90 3,12 2,18 1,91 2,12 2,02 1,83 2,17 1,92 2,14 2,26 2,23 1,99 2,25 2,13
2018 1,73 1,87 1,76 1,88 3,14 2,18 1,91 2,15 2,03 1,81 2,18 1,91 2,14 2,27 2,24 1,99 2,25 2,14
2017 1,71 1,84 1,74 1,86 3,14 2,17 1,92 2,16 2,04 1,79 2,18 1,89 2,09 2,26 2,23 1,96 2,25 2,12
2016 1,68 1,84 1,72 1,84 3,12 2,16 1,91 2,16 2,03 1,77 2,18 1,87 2,08 2,28 2,23 1,93 2,26 2,11
2015 1,62 1,82 1,66 1,83 3,13 2,17 1,91 2,18 2,05 1,74 2,20 1,86 2,07 2,27 2,20 1,91 2,26 2,09
2014 1,60 1,81 1,65 1,82 3,13 2,18 1,91 2,18 2,05 1,72 2,22 1,86 2,06 2,25 2,21 1,90 2,25 2,10
2013 1,56 1,78 1,60 1,79 3,10 2,13 1,88 2,14 2,01 1,67 2,17 1,81 2,04 2,25 2,20 1,88 2,24 2,07
2012 1,53 1,74 1,57 1,78 3,11 2,13 1,86 2,13 2,01 1,64 2,15 1,78 2,01 2,24 2,18 1,85 2,23 2,05
2011 1,52 1,74 1,56 1,76 3,11 2,11 1,87 2,15 2,01 1,62 2,15 1,76 1,99 2,25 2,17 1,83 2,23 2,04
2010 1,51 1,73 1,55 1,74 3,09 2,10 1,85 2,11 1,99 1,60 2,15 1,75 2,02 2,24 2,16 1,83 2,23 2,04
2009 1,51 1,71 1,55 1,73 3,09 2,08 1,86 2,12 2,00 1,59 2,13 1,74 2,00 2,23 2,17 1,80 2,21 2,04
2008 1,53 1,70 1,56 1,72 3,10 2,07 1,85 2,08 1,99 1,60 2,11 1,74 1,99 2,27 2,19 1,80 2,24 2,05
2007 1,58 1,74 1,62 1,76 3,18 2,10 1,80 2,07 1,98 1,66 2,16 1,80 1,99 2,23 2,18 1,81 2,22 2,06
2006 1,54 1,71 1,59 1,72 3,12 2,08 1,80 2,09 1,98 1,62 2,12 1,74 1,96 2,25 2,18 1,78 2,24 2,03
2005 1,55 1,71 1,59 1,70 3,13 2,08 1,80 2,08 1,97 1,61 2,12 1,74 1,95 2,24 2,17 1,76 2,23 2,03
2004 1,56 1,72 1,61 1,71 3,14 2,07 1,78 2,07 1,96 1,61 2,11 1,75 1,93 2,24 2,16 1,76 2,22 2,02
2003 1,59 1,74 1,63 1,71 3,18 2,05 1,76 2,05 1,96 1,64 2,13 1,76 1,92 2,19 2,14 1,76 2,18 2,02
2002 1,58 1,74 1,62 1,70 3,17 2,04 1,75 2,04 1,97 1,63 2,12 1,75 1,92 2,23 2,17 1,75 2,21 2,03
2001 1,58 1,74 1,63 1,68 3,13 2,01 1,74 2,06 1,97 1,62 2,11 1,74 1,86 2,18 2,11 1,74 2,22 2,03
2000 1,54 1,70 1,59 1,65 3,10 1,97 1,71 2,03 1,94 1,59 2,09 1,71 1,88 2,18 2,12 1,71 2,17 1,98
1999 1,54 1,71 1,59 1,62 3,04 1,93 1,69 1,97 1,91 1,57 2,07 1,68 1,85 2,18 2,12 1,69 2,16 1,95
1998 1,53 1,72 1,58 1,56 2,98 1,85 1,66 1,94 1,88 1,54 2,03 1,65 1,79 2,15 2,07 1,64 2,12 1,91
1997 1,51 1,71 1,56 1,55 2,97 1,81 1,62 1,95 1,88 1,53 2,03 1,64 1,73 2,07 1,98 1,61 2,06 1,87
1996 1,50 1,72 1,55 1,53 2,97 1,75 1,61 1,93 1,85 1,52 2,01 1,63 1,69 2,05 1,96 1,60 2,04 1,83
1995 1,51 1,75 1,54 1,48 2,94 1,67 1,59 1,91 1,84 1,50 1,96 1,61 1,70 2,02 1,93 1,59 2,01 1,80
1994 1,52 1,77 1,56 1,50 2,97 1,67 1,58 1,91 1,83 1,53 1,97 1,62 1,71 2,05 1,96 1,60 2,03 1,81
1993 1,53 1,79 1,61 1,49 2,91 1,64 1,51 1,89 1,77 1,52 1,96 1,63 1,66 2,02 1,95 1,58 2,01 1,80
1992 1,53 1,71 1,61 1,49 2,95 1,63 1,49 1,84 1,72 1,51 1,90 1,60 1,67 2,01 1,93 1,58 1,98 1,77

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-21

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?