Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön efter yrke, 2018

Kronor

SSYK Yrke Kön Antal Månadslön
        Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön
  Samtliga Kvinnor 193 500 27 800 32 400 38 300 35 500
    Män 54 600 29 500 36 600 50 000 44 400
    Totalt 248 100 28 000 33 100 40 100 37 400
1512 Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård nivå 2 Kvinnor 5 100 42 500 45 700 49 400 48 000
    Män 1 100 44 300 48 900 77 400 59 100
    Totalt 6 200 42 900 46 000 50 400 50 000
2211 Specialistläkare Kvinnor 8 400 70 200 76 300 82 300 77 300
    Män 8 800 73 100 79 500 87 300 82 100
    Totalt 17 200 71 700 77 900 84 800 79 800
2212 ST-läkare Kvinnor 4 000 44 200 46 900 50 800 48 900
    Män 3 300 44 300 47 200 51 800 49 800
    Totalt 7 300 44 300 47 000 51 200 49 300
2213 AT-läkare Kvinnor 1 300 32 300 33 800 36 200 34 800
    Män 1 100 32 300 34 100 36 700 35 100
    Totalt 2 400 32 300 33 900 36 500 34 900
2219 Övriga läkare Kvinnor 1 300 32 000 40 000 44 000 39 400
    Män 1 100 32 000 40 400 44 800 40 200
    Totalt 2 400 32 000 40 200 44 400 39 800
2221 Grundutbildade sjuksköterskor Kvinnor 28 100 30 200 33 000 36 600 33 900
    Män 3 800 30 400 33 800 37 700 34 600
    Totalt 31 800 30 200 33 100 36 700 34 000
2222 Barnmorskor Kvinnor 4 600 35 600 38 200 42 100 39 300
    Män 10 34 900 36 900 40 600 38 300
    Totalt 4 600 35 600 38 200 42 100 39 300
2223 Anestesisjuksköterskor Kvinnor 2 100 35 700 38 800 42 000 39 200
    Män 780 35 000 37 800 41 600 38 800
    Totalt 2 900 35 500 38 500 41 900 39 100
2224 Distriktssköterskor Kvinnor 4 100 34 600 36 100 37 700 36 500
    Män 80 34 400 36 000 37 700 37 100
    Totalt 4 200 34 600 36 100 37 700 36 600
2225 Psykiatrisjuksköterskor Kvinnor 2 300 34 300 36 300 39 000 37 100
    Män 620 35 000 37 100 40 500 38 200
    Totalt 3 000 34 400 36 500 39 300 37 300
2228 Intensivvårdssjuksköterskor Kvinnor 2 700 36 700 39 800 43 100 40 300
    Män 460 36 200 39 800 42 800 40 200
    Totalt 3 100 36 700 39 800 43 000 40 300
2232 Barnsjuksköterskor Kvinnor 2 700 34 700 36 500 39 500 37 500
    Män 70 35 800 38 000 40 500 38 400
    Totalt 2 700 34 700 36 500 39 500 37 500
2235 Röntgensjuksköterskor Kvinnor 2 000 30 400 34 000 37 300 34 300
    Män 530 30 400 33 500 37 700 34 400
    Totalt 2 500 30 400 33 900 37 300 34 300
2239 Övriga specialistsjuksköterskor Kvinnor 5 500 33 600 35 900 38 400 36 200
    Män 440 34 000 36 600 39 300 36 900
    Totalt 5 900 33 600 35 900 38 500 36 300
2241 Psykologer Kvinnor 3 200 36 000 39 000 42 500 39 100
    Män 1 100 35 500 38 600 42 200 38 900
    Totalt 4 200 35 900 38 900 42 400 39 000
2260 Tandläkare Kvinnor 1 700 37 300 46 000 57 500 48 600
    Män 850 37 600 49 400 64 600 52 300
    Totalt 2 500 37 400 46 800 60 000 49 900
2272 Sjukgymnaster Kvinnor 4 200 28 200 31 100 33 600 31 400
    Män 1 100 27 400 30 100 33 000 30 600
    Totalt 5 200 28 000 31 000 33 500 31 200
2273 Arbetsterapeuter Kvinnor 3 400 29 000 31 300 33 500 31 400
    Män 200 27 500 29 100 32 200 30 000
    Totalt 3 600 28 800 31 200 33 400 31 300
2421 Lednings-och organisationsutvecklare Kvinnor 1 700 37 900 41 700 46 900 43 400
    Män 740 40 300 45 400 52 500 48 700
    Totalt 2 400 38 400 42 700 48 500 45 000
2422 Planerare och utredare   3 900 34 500 39 200 44 700 40 600
    Män 1 500 35 900 41 000 47 800 44 100
    Totalt 5 400 34 900 39 800 45 600 41 600
2662 Kuratorer Kvinnor 3 500 31 700 33 600 35 400 33 700
    Män 400 31 300 33 500 35 700 33 800
    Totalt 3 900 31 700 33 600 35 400 33 700
3212 Biomedicinska analytiker m.fl. Kvinnor 5 600 28 600 31 800 35 000 32 100
    Män 850 26 800 29 700 33 500 30 700
    Totalt 6 500 28 300 31 600 34 800 31 900
4117 Medicinska sekreterare, Vårdadministratörer m.fl. Kvinnor 13 400 25 000 26 500 28 100 26 800
    Män 220 22 900 24 300 26 600 25 200
    Totalt 13 600 25 000 26 500 28 100 26 800
4119 Övrig kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor 4 500 24 600 27 200 30 100 27 600
    Män 890 23 700 26 500 29 800 27 100
    Totalt 5 400 24 400 27 100 30 000 27 500
5323 Undersköterskor, vård- och specialavdelning Kvinnor 27 800 26 000 28 200 30 700 28 600
    Män 2 800 25 400 27 700 30 400 28 200
    Totalt 30 500 26 000 28 200 30 700 28 600
5324 Undersköterskor, mottagning Kvinnor 4 500 25 900 27 300 28 400 27 200
    Män 210 24 000 26 400 28 300 26 400
    Totalt 4 700 25 800 27 200 28 400 27 100
5341 Skötare Kvinnor 4 900 25 900 28 100 30 800 28 500
    Män 3 700 26 200 28 600 31 500 29 000
    Totalt 8 500 26 000 28 300 31 000 28 800
5349 Övrig vård- och omsorgspersonal Kvinnor 1 700 22 000 24 800 27 000 25 000
    Män 990 22 200 24 700 28 100 25 500
    Totalt 2 700 22 000 24 700 27 400 25 200
5350 Tandsköterskor Kvinnor 4 400 24 500 26 800 28 800 27 100
    Män 20 21 900 23 600 24 300 24 100
    Totalt 4 400 24 500 26 800 28 800 27 000
9111 Städare Kvinnor 3 100 22 000 23 900 25 300 23 700
    Män 730 21 100 22 800 24 700 23 100
    Totalt 3 900 21 800 23 700 25 200 23 600

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25 %, 50 % respektive 75 % av de landstingsanställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-17

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?