Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön efter yrke, 2019

Kronor

SSYKYrkeKönAntalMånadslön
    Undre kvartilMedianÖvre kvartilMedellön
  Samtliga Kvinnor 196 300 28 400 33 200 39 400 36 400
    Män 56 300 30 000 37 400 50 500 44 800
    Totalt 252 600 28 700 33 900 41 200 38 300
1512 Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård nivå 2 Kvinnor 5 200 43 600 46 800 50 500 49 000
    Män 1 200 45 500 50 000 78 500 60 300
    Totalt 6 300 43 900 47 100 51 700 51 100
2211 Specialistläkare Kvinnor 8 700 71 700 78 100 84 300 78 700
    Män 8 900 74 700 81 300 88 900 82 700
    Totalt 17 600 73 000 79 700 86 500 80 700
2212 ST-läkare Kvinnor 4 200 45 100 47 500 51 200 49 100
    Män 3 500 45 300 48 100 52 500 49 800
    Totalt 7 700 45 200 47 800 51 800 49 400
2213 AT-läkare Kvinnor 1 400 32 900 34 500 36 700 35 100
    Män 1 100 32 900 34 600 37 300 35 200
    Totalt 2 500 32 900 34 500 37 000 35 100
2219 Övriga läkare Kvinnor 1 200 31 900 39 400 44 500 39 200
    Män 1 200 32 500 39 600 44 500 40 100
    Totalt 2 400 32 100 39 500 44 500 39 700
2221 Grundutbildade sjuksköterskor Kvinnor 28 600 30 800 33 900 37 500 34 700
    Män 3 900 31 200 34 500 38 700 35 400
    Totalt 32 600 30 800 33 900 37 700 34 800
2222 Barnmorskor Kvinnor 4 700 36 500 39 200 43 400 40 400
    Män 10 35 300 36 500 38 400 39 300
    Totalt 4 700 36 500 39 200 43 400 40 400
2223 Anestesisjuksköterskor Kvinnor 2 100 36 600 39 900 43 300 40 400
    Män 810 36 200 39 100 42 900 39 900
    Totalt 2 900 36 400 39 700 43 200 40 300
2224 Distriktssköterskor Kvinnor 3 900 35 800 37 400 39 200 37 800
    Män 80 35 600 37 200 38 800 37 900
    Totalt 3 900 35 800 37 400 39 200 37 800
2225 Psykiatrisjuksköterskor Kvinnor 2 300 35 400 37 700 40 300 38 300
    Män 590 35 800 38 400 41 700 39 300
    Totalt 2 800 35 500 37 800 40 700 38 500
2228 Intensivvårdssjuksköterskor Kvinnor 2 600 37 700 40 700 44 300 41 500
    Män 460 36 600 40 800 44 000 41 100
    Totalt 3 100 37 500 40 700 44 200 41 400
2232 Barnsjuksköterskor Kvinnor 2 700 35 500 37 700 40 700 38 600
    Män 80 36 300 38 000 41 900 39 200
    Totalt 2 800 35 500 37 700 40 700 38 700
2235 Röntgensjuksköterskor Kvinnor 1 900 31 100 34 600 38 300 35 100
    Män 540 30 600 34 300 38 300 35 000
    Totalt 2 500 30 900 34 500 38 300 35 000
2239 Övriga specialistsjuksköterskor Kvinnor 5 400 34 500 36 900 39 600 37 300
    Män 460 34 600 37 500 40 100 37 600
    Totalt 5 900 34 500 36 900 39 700 37 300
2241 Psykologer Kvinnor 3 300 36 700 39 800 43 500 39 800
    Män 1 100 36 500 39 600 43 400 39 900
    Totalt 4 400 36 600 39 800 43 500 39 900
2260 Tandläkare Kvinnor 1 600 37 900 46 800 59 300 49 700
    Män 840 38 900 49 000 65 200 52 900
    Totalt 2 500 38 100 47 300 61 400 50 800
2272 Sjukgymnaster Kvinnor 4 300 29 000 32 000 34 600 32 200
    Män 1 100 28 000 30 600 33 900 31 300
    Totalt 5 300 28 800 31 700 34 500 32 000
2273 Arbetsterapeuter Kvinnor 3 400 29 500 32 000 34 300 32 100
    Män 230 28 300 30 100 33 100 30 900
    Totalt 3 600 29 400 31 900 34 200 32 000
2421 Lednings-och organisationsutvecklare Kvinnor 1 800 38 200 42 500 47 500 44 200
    Män 830 40 900 45 700 52 000 48 600
    Totalt 2 700 39 000 43 400 49 000 45 600
2422 Planerare och utredare  Kvinnor 4 300 35 500 40 000 45 800 41 600
    Män 1 700 36 800 42 100 49 100 44 700
    Totalt 6 000 35 800 40 700 46 700 42 500
2662 Kuratorer Kvinnor 3 600 32 500 34 400 36 200 34 400
    Män 430 32 100 34 300 36 300 34 400
    Totalt 4 000 32 500 34 400 36 200 34 400
3212 Biomedicinska analytiker m.fl. Kvinnor 5 600 29 100 32 600 36 000 32 800
    Män 900 27 400 30 400 34 100 31 300
    Totalt 6 500 28 800 32 300 35 800 32 600
4117 Medicinska sekreterare, Vårdadministratörer m.fl. Kvinnor 13 700 25 400 27 100 28 800 27 400
    Män 220 23 500 24 900 27 300 25 600
    Totalt 13 900 25 400 27 100 28 800 27 400
4119 Övrig kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor 4 600 25 100 27 800 30 800 28 200
    Män 920 24 100 27 000 30 400 27 700
    Totalt 5 500 25 000 27 700 30 800 28 100
5323 Undersköterskor, vård- och specialavdelning Kvinnor 27 800 26 500 28 800 31 400 29 200
    Män 2 900 25 900 28 300 31 200 28 700
    Totalt 30 700 26 500 28 800 31 400 29 100
5324 Undersköterskor, mottagning Kvinnor 4 700 26 400 27 900 29 000 27 700
    Män 220 25 000 27 400 29 800 27 600
    Totalt 4 900 26 300 27 800 29 000 27 700
5341 Skötare Kvinnor 4 900 26 500 28 800 31 400 29 200
    Män 3 700 26 900 29 300 32 000 29 600
    Totalt 8 500 26 600 29 000 31 700 29 400
5349 Övrig vård- och omsorgspersonal Kvinnor 1 800 22 500 25 100 27 500 25 400
    Män 1 100 22 400 24 800 28 200 25 500
    Totalt 2 900 22 500 25 000 27 700 25 400
5350 Tandsköterskor Kvinnor 4 400 24 800 27 300 29 400 27 500
    Män 20 22 800 24 200 26 000 25 900
    Totalt 4 400 24 700 27 300 29 400 27 500
9111 Städare Kvinnor 3 200 22 700 24 400 25 800 24 400
    Män 820 21 900 23 500 25 200 23 700
    Totalt 4 100 22 600 24 300 25 700 24 200

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25 %, 50 % respektive 75 % av de landstingsanställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-19

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?