Till innehåll på sidan

Antal anställda efter timlöneintervall och kön, 2018

Diagram

När det gäller de lägsta intervallen är skattningarna för osäkra att redovisa.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-17

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?