Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön och lönespridning, arbetare privat sektor

Efter yrkesgrupp (SSYK) och kön, 2019. Kronor

      Timlön
SSYK Yrkesgrupp Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Genom-snitt
  Samtliga Kvinnor 548 300 143,30 160,40 182,50 165,80
    Män 1 037 500 156,00 178,20 203,50 182,80
    Totalt 1 585 800 150,00 172,00 197,40 177,80
411 Kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
421 Croupierer och inkasserare Kvinnor .. 114,90 150,60 169,70 152,70
    Män 500 150,00 171,40 197,80 177,80
    Totalt 1 500 135,70 156,90 175,80 161,40
422 Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.f Kvinnor 8 000 146,30 157,00 173,30 166,20
    Män 2 300 145,40 163,70 177,40 166,50
    Totalt 10 300 146,30 158,10 174,20 166,30
432 Lagerpersonal och transportledare m.fl. Kvinnor 17 900 149,80 162,60 182,60 169,00
    Män 66 500 150,70 167,40 190,10 172,80
    Totalt 84 400 150,40 165,80 188,90 172,00
441 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
442 Brevbärare och postterminalarbetare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
443 Förtroendevalda Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
511 Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. Kvinnor 2 500 179,80 196,90 214,20 193,80
    Män 2 700 186,20 203,70 219,50 199,60
    Totalt 5 300 182,50 200,30 217,30 196,90
512 Kockar och kallskänkor Kvinnor 8 300 140,80 154,40 170,90 161,80
    Män 15 700 150,00 164,40 179,40 166,20
    Totalt 23 900 146,40 161,10 176,90 164,70
513 Hovmästare, servitörer och bartendrar Kvinnor 17 100 133,90 150,20 165,60 151,50
    Män 10 100 147,30 161,10 174,80 166,20
    Totalt 27 200 137,90 153,00 169,50 157,90
514 Skönhets- och kroppsterapeuter Kvinnor 9 500 131,50 160,00 191,30 165,40
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt 10 700 131,80 160,00 188,70 164,30
515 Städledare och fastighetsskötare m.fl. Kvinnor 5 500 158,40 175,90 198,40 180,00
    Män 21 300 155,60 174,20 191,30 177,00
    Totalt 26 800 156,60 174,40 191,90 177,60
516 Övrig servicepersonal Kvinnor .. 151,90 .. 210,00 174,10
    Män .. 135,60 160,20 181,00 172,10
    Totalt .. 144,90 166,40 210,00 172,80
522 Butikspersonal Kvinnor 134 400 157,30 176,30 196,20 176,40
    Män 66 500 158,60 179,30 205,80 184,20
    Totalt 201 000 157,60 177,60 198,80 179,30
523 Kassapersonal m.fl. Kvinnor .. .. 138,20 176,00 152,10
    Män .. 129,00 139,00 152,40 143,00
    Totalt .. .. 138,40 169,80 149,00
524 Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. Kvinnor .. 125,00 135,00 150,80 140,50
    Män .. 136,00 159,40 179,30 183,10
    Totalt .. 125,00 136,00 152,40 150,00
531 Barnskötare och elevassistenter m.fl. Kvinnor 22 500 129,20 143,80 158,40 146,10
    Män .. 133,10 146,40 161,00 151,20
    Totalt 27 200 129,70 144,40 158,40 146,90
532 Undersköterskor Kvinnor 24 500 161,40 176,30 194,00 178,70
    Män 3 700 164,10 180,20 200,20 183,50
    Totalt 28 200 161,60 176,70 195,00 179,30
533 Vårdbiträden Kvinnor 11 700 142,60 155,60 170,70 158,30
    Män 3 700 143,70 155,90 169,80 157,60
    Totalt 15 500 142,90 155,70 170,40 158,10
534 Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. Kvinnor 58 700 150,20 165,80 182,30 167,90
    Män 27 100 152,90 168,40 183,40 169,90
    Totalt 85 800 150,90 166,70 182,70 168,50
535 Tandsköterskor Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
541 Andra bevaknings- och säkerhetsyrken Kvinnor 6 800 165,00 177,70 189,10 178,90
    Män 17 600 171,90 182,20 195,70 183,30
    Totalt 24 400 170,70 181,00 194,10 182,10
611 Växtodlare inom jordbruk och trädgård Kvinnor .. 144,90 155,00 161,20 152,70
    Män 9 800 141,00 160,00 176,90 163,70
    Totalt 15 100 142,40 155,60 173,00 160,30
612 Djuruppfödare och djurskötare Kvinnor 6 100 125,00 138,20 155,40 140,90
    Män .. 127,50 139,90 161,00 148,30
    Totalt 9 500 125,90 139,90 157,90 143,90
613 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
621 Skogsarbetare Kvinnor 200   176,80 194,70 178,10
    Män .. 135,00 151,80 178,90 157,80
    Totalt .. 135,00 153,70 179,30 158,50
622 Fiskodlare och fiskare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
711 Snickare, murare och anläggningsarbetare Kvinnor .. 156,10 164,60 182,60 171,30
    Män 115 900 176,80 201,00 214,00 195,30
    Totalt 118 100 175,90 200,80 213,70 194,90
712 Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män 26 400 176,30 212,30 230,00 207,80
    Totalt 27 300 176,30 210,40 230,00 207,40
713 Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl. Kvinnor .. 156,80 181,50 197,10 180,50
    Män .. 178,90 200,70 211,10 195,80
    Totalt .. 177,10 196,60 211,10 194,70
721 Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl. Kvinnor .. 147,10 165,00 177,50 165,10
    Män .. 164,10 182,10 194,00 182,00
    Totalt .. 163,50 182,10 193,70 181,50
722 Smeder och verktygsmakare m.fl. Kvinnor 7 300 157,10 182,10 211,60 189,70
    Män 49 300 165,20 184,70 209,20 190,20
    Totalt 56 600 164,40 184,60 209,70 190,10
723 Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl. Kvinnor 3 000 159,00 179,40 209,20 185,20
    Män 58 600 166,10 185,50 209,50 188,80
    Totalt 61 600 165,60 185,30 209,30 188,60
731 Finmekaniker och konsthantverkare m.fl. Kvinnor .. 149,40 157,70 171,40 162,30
    Män 1 300 177,80 195,10 232,60 202,70
    Totalt 1 600 162,60 188,30 219,70 195,40
732 Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl. Kvinnor 1 300 150,00 167,40 192,40 174,00
    Män 4 700 164,60 185,30 214,70 191,50
    Totalt 6 000 159,00 182,00 210,60 187,80
741 Installations- och industrielektriker m.fl. Kvinnor 800 142,00 177,50 204,40 175,50
    Män 37 100 186,90 206,50 222,00 202,40
    Totalt 37 900 185,70 206,00 221,90 201,90
742 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.f Kvinnor .. 119,50 .. .. 151,40
    Män .. 149,40 177,40 210,40 185,80
    Totalt .. .. 174,00 208,10 183,20
752 Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl. Kvinnor .. .. .. 184,30 170,90
    Män .. 154,90 170,70 179,30 170,60
    Totalt .. 155,40 170,70 179,30 170,60
753 Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl. Kvinnor 1 200 147,30 159,60 175,00 161,40
    Män 600 148,80 159,60 172,00 163,40
    Totalt 1 900 147,30 159,60 173,80 162,00
761 Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl. Kvinnor 2 400 150,00 162,20 178,50 166,50
    Män 5 800 156,00 176,00 195,70 177,70
    Totalt 8 200 154,40 167,20 192,20 174,60
811 Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl. Kvinnor 500 190,90 254,50 295,30 245,60
    Män 8 800 180,80 203,90 250,90 212,50
    Totalt 9 300 180,80 204,90 255,40 214,20
812 Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallver Kvinnor 2 600 178,10 212,70 242,20 209,90
    Män 12 500 179,40 212,10 243,40 208,10
    Totalt 15 100 179,20 212,20 243,20 208,40
813 Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter Kvinnor 2 100 175,10 200,00 225,70 201,10
    Män 3 200 179,60 208,50 234,60 208,30
    Totalt 5 300 177,40 204,80 231,50 205,50
814 Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindust Kvinnor 3 700 157,90 172,60 199,90 179,20
    Män 11 600 162,80 184,50 207,60 188,40
    Totalt 15 400 161,40 180,70 205,00 186,20
815 Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m. Kvinnor 2 300 143,00 152,60 163,40 154,30
    Män 2 000 141,80 154,70 172,80 159,70
    Totalt 4 300 142,90 153,30 166,20 156,80
816 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri Kvinnor 4 500 156,40 174,30 194,20 177,50
    Män 8 900 159,00 178,10 198,60 181,90
    Totalt 13 400 158,40 176,30 197,20 180,50
817 Processoperatörer, trä- och pappersindustri Kvinnor 2 200 183,00 216,10 244,10 213,90
    Män 13 500 189,40 223,70 256,70 221,70
    Totalt 15 700 188,50 222,70 255,10 220,70
818 Andra process- och maskinoperatörer Kvinnor 2 200 149,70 168,10 194,90 172,40
    Män 5 200 158,40 180,70 205,60 184,30
    Totalt 7 400 155,00 177,00 202,50 180,90
819 Drifttekniker och processövervakare Kvinnor 1 600 175,40 205,90 243,70 211,20
    Män 12 400 193,00 224,10 262,60 227,80
    Totalt 14 000 191,10 221,50 260,40 226,00
821 Montörer Kvinnor 12 400 145,80 160,50 179,90 165,90
    Män 42 000 156,00 175,40 192,50 177,50
    Totalt 54 300 152,80 171,50 189,70 174,90
831 Lokförare och bangårdspersonal Kvinnor 1 000 202,30 231,90 255,70 228,80
    Män 4 600 218,00 242,80 264,40 239,70
    Totalt 5 600 215,30 240,40 263,00 237,90
832 Bil-, motorcykel och cykelförare Kvinnor .. 152,90 164,40 168,70 162,20
    Män .. 142,00 161,10 179,30 166,00
    Totalt .. 143,40 161,10 179,30 165,70
833 Lastbils- och bussförare Kvinnor 7 200 162,00 170,70 181,70 172,50
    Män 81 600 165,50 173,60 186,40 176,10
    Totalt 88 800 165,30 173,30 185,70 175,90
834 Maskinförare Kvinnor 2 300 162,20 185,10 218,00 193,20
    Män 38 300 172,40 193,80 208,00 191,80
    Totalt 40 500 171,60 193,60 208,30 191,90
835 Matroser och jungmän m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. 177,80 189,10 167,70
911 Städare och hemservicepersonal m.fl. Kvinnor 52 300 132,90 142,00 150,00 143,00
    Män 20 400 139,00 145,20 157,60 151,40
    Totalt 72 700 134,50 143,50 150,60 145,50
912 Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare Kvinnor 700 157,90 182,50 196,50 176,20
    Män 3 800 123,10 137,50 164,80 142,70
    Totalt 4 500 123,10 145,20 174,30 146,90
921 Bärplockare och plantörer m.fl. Kvinnor .. 123,40 136,80 153,80 140,30
    Män .. 137,00 147,80 159,00 148,70
    Totalt 6 600 129,20 143,40 158,40 146,50
931 Grovarbetare inom bygg och anläggning Kvinnor .. 149,40 165,10 167,00 162,70
    Män .. 145,60 .. 184,70 168,10
    Totalt .. 145,60 .. 183,90 168,00
932 Handpaketerare och andra fabriksarbetare Kvinnor 3 200 144,80 158,20 174,20 163,00
    Män 5 000 146,60 162,10 180,10 165,30
    Totalt 8 200 146,40 160,20 178,80 164,40
933 Hamnarbetare och ramppersonal m.fl. Kvinnor 1 100 166,20 182,40 198,40 181,20
    Män 10 600 163,80 181,70 206,50 184,60
    Totalt 11 700 163,80 181,80 205,80 184,30
941 Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. Kvinnor 38 900 130,30 140,60 153,00 145,50
    Män 37 600 132,40 142,80 154,40 149,00
    Totalt 76 500 131,50 142,00 154,10 147,40
952 Torg- och marknadsförsäljare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
961 Återvinningsarbetare Kvinnor 900 162,40 168,60 180,80 170,70
    Män 8 600 163,60 168,90 181,40 172,00
    Totalt 9 600 163,60 168,80 181,20 171,90
962 Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicea Kvinnor 13 300 131,50 138,80 146,90 141,30
    Män 23 300 133,10 141,70 165,00 148,30
    Totalt 36 600 132,30 140,50 155,50 145,90
988 Övriga yrken Kvinnor 6 600 152,70 170,00 188,20 175,20
    Män 2 200 134,00 151,10 179,40 161,20
    Totalt 8 800 147,10 169,10 187,70 171,40
999 Yrke okänt Kvinnor .. .. 271,00 321,90 265,50
    Män .. 173,60 .. .. 216,60
    Totalt 1 000 .. .. 287,70 235,80

Jämförelser med år tidigare än 2014 bör göras med stor försiktighet då yrkesnomenklaturen är reviderad från och med 2014.

Från och med undersökningen avseende 2014 klassificeras personalkategori (arbetare/tjänstemän) utifrån vilket yrke den anställda har. Detta nya sätt att klassificera arbetare respektive tjänstemän medför stora strukturella förändringar vilket gör att jämförelser med år tidigare än 2014 påverkas.

Här redovisas de vanligaste yrkesgrupperna, fler yrkesgrupper redovisas i SM:et och databasen.

Medellönen beräknas som summan av individernas lön dividerat med antalet individer. 
Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de anställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas lön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de anställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-19

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?