Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön efter näringsgren, 2020

Kronor

    Antal Genomsnittlig månadslön
SNI2007 Näringsgren Båda könen Kvinnor Män Båda könen Kvinnor Män
Samtliga   245 600 128 400 117 200 39 800 38 600 41 100
K FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSverksamhet 1 000 660 350 36 400 35 500 38 100
L FASTIGHETSVERKSAMHET 1 200 370 810 43 800 45 200 43 100
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 7 600 3 700 3 900 42 100 40 000 44 100
N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 8 700 5 800 2 900 35 000 34 600 35 700
O OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING 154 800 79 700 75 100 39 000 38 100 39 900
84.1 Offentlig förvaltning 63 600 38 200 25 400 42 100 40 900 44 000
84.2 Offentliga tjänster 77 200 31 200 45 900 37 200 36 200 37 900
84.3 Obligatorisk socialförsäkring 14 100 10 300 3 800 34 700 33 500 37 700
P UTBILDNING 59 100 32 500 26 700 41 900 40 100 44 100
85.2 Grundskoleutbildning 930 740 190 36 000 36 400 34 700
85.4 Eftergymnasial utbildning 57 900 31 500 26 400 42 000 40 100 44 100
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 4 300 2 100 2 200 35 600 36 300 34 900
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID 3 100 1 800 1 300 37 500 37 100 38 100

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-18

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?