Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön efter näringsgren, 2021

Kronor

    Antal Genomsnittlig månadslön
SNI2007 Näringsgren Båda könen Kvinnor Män Båda könen Kvinnor Män
Samtliga   251 100 131 100 120 000 40 500 39 500 41 700
K FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSverksamhet 1 000 660 370 37 600 36 800 39 100
L FASTIGHETSVERKSAMHET 1 300 410 910 44 700 46 500 43 900
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 10 100 4 900 5 300 42 900 40 900 44 800
N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 8 900 6 000 2 900 35 200 34 800 36 000
O OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING 159 000 81 600 77 400 39 700 39 000 40 500
84.1 Offentlig förvaltning 65 500 39 400 26 100 43 100 41 900 44 900
84.2 Offentliga tjänster 79 600 32 100 47 600 37 600 36 900 38 200
84.3 Obligatorisk socialförsäkring 13 900 10 100 3 800 35 700 34 400 38 900
P UTBILDNING 57 700 32 000 25 700 42 600 40 900 44 800
85.2 Grundskoleutbildning 960 760 200 36 700 37 100 35 500
85.4 Eftergymnasial utbildning 56 500 31 000 25 500 42 700 41 000 44 800
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 4 100 1 900 2 100 35 500 36 300 34 800
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID 3 000 1 800 1 300 38 700 38 200 39 300

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-17

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?