Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter yrke, 2021

Kronor

        Månadslön
  Yrkesgrupp Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön
  Samtliga Kvinnor 131 100 31 000 36 700 45 000 39 500
    Män 120 000 31 900 39 100 48 000 41 700
    Totalt 251 100 31 300 37 800 46 400 40 500
0110 Officerare Kvinnor 130 35 500 41 200 47 200 42 100
    Män 1 400 39 500 46 000 52 900 46 800
    Totalt 1 600 38 900 45 800 52 500 46 400
0210 Specialistofficerare Kvinnor 450 26 900 31 400 37 100 32 500
    Män 3 300 29 500 35 600 42 100 36 500
    Totalt 3 800 29 100 35 000 41 700 36 000
0310 Soldater m.fl. Kvinnor 540 21 400 23 300 25 900 24 200
    Män 3 600 21 600 23 600 27 400 25 200
    Totalt 4 100 21 600 23 600 27 100 25 000
1230 Förvaltnings- och planeringschefer Kvinnor 2 000 50 000 60 000 68 700 61 300
    Män 1 300 54 000 62 000 72 500 64 700
    Totalt 3 300 51 000 61 000 70 000 62 600
1591 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 Kvinnor 690 61 000 69 000 83 000 72 500
    Män 960 59 900 71 000 84 200 73 600
    Totalt 1 700 60 000 70 000 83 900 73 100
1592 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 Kvinnor 3 000 44 000 49 100 58 100 53 200
    Män 3 800 44 000 48 400 58 600 53 600
    Totalt 6 800 44 000 48 700 58 500 53 400
2111 Fysiker och astronomer Kvinnor 200 38 200 41 500 48 200 43 700
    Män 820 39 100 45 400 52 400 46 600
    Totalt 1 000 38 600 44 300 51 500 46 000
2149 Övriga civilingenjörsyrken Kvinnor 610 44 000 48 800 53 000 48 800
    Män 1 500 45 900 50 100 55 400 50 800
    Totalt 2 100 45 100 49 800 54 800 50 300
2219 Övriga läkare Kvinnor 1 100 38 300 42 500 49 100 46 900
    Män 890 38 900 43 500 51 900 49 700
    Totalt 1 900 38 600 43 000 50 200 48 200
2311 Professorer Kvinnor 1 500 62 000 67 100 73 600 68 400
    Män 2 900 63 500 69 100 75 500 70 300
    Totalt 4 400 63 000 68 500 74 900 69 700
2312 Universitets- och högskolelektorer Kvinnor 4 900 45 900 48 900 52 400 49 700
    Män 5 200 46 700 50 000 54 000 50 800
    Totalt 10 100 46 200 49 400 53 200 50 300
2313 Forskarassistenter m.fl. Kvinnor 1 400 36 500 39 500 42 100 39 700
    Män 730 35 000 37 500 40 700 38 300
    Totalt 2 100 35 600 39 000 41 800 39 200
2314 Doktorander Kvinnor 3 800 28 400 30 000 31 600 30 200
    Män 4 200 28 900 30 400 32 300 30 800
    Totalt 8 000 28 700 30 200 31 800 30 500
2319 Övriga universitets- och högskollärare Kvinnor 4 600 33 500 38 600 41 800 38 000
    Män 4 000 35 600 39 000 42 300 38 900
    Totalt 8 700 34 500 38 800 42 000 38 400
2352 Studie- och yrkesvägledare Kvinnor 840 35 800 37 500 39 500 38 000
    Män 170 35 600 37 600 40 300 39 100
    Totalt 1 000 35 700 37 500 39 600 38 200
2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Kvinnor 660 35 800 38 500 41 400 38 600
    Män 640 35 500 38 600 41 600 38 900
    Totalt 1 300 35 700 38 500 41 500 38 700
2411 Revisorer m.fl. Kvinnor 2 300 37 700 40 900 45 800 42 300
    Män 1 100 39 000 43 000 47 900 44 100
    Totalt 3 400 38 000 41 500 46 500 42 900
2415 Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. Kvinnor 600 33 000 40 500 47 400 41 900
    Män 480 34 400 43 800 53 700 45 600
    Totalt 1 100 33 500 42 100 50 100 43 600
2422 Planerare och utredare m.fl. Kvinnor 16 100 34 300 40 600 47 700 41 700
    Män 8 800 36 700 43 300 50 800 44 700
    Totalt 24 800 35 000 41 500 48 700 42 800
2423 Personal- och HR-specialister Kvinnor 2 000 37 600 41 700 47 000 42 700
    Män 450 38 800 43 600 49 000 44 500
    Totalt 2 500 37 700 42 000 47 500 43 000
2432 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister Kvinnor 2 200 38 400 41 600 45 900 42 400
    Män 840 38 600 42 300 46 100 43 100
    Totalt 3 000 38 500 41 800 45 900 42 600
2512 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. Kvinnor 560 38 600 43 600 47 900 43 700
    Män 1 800 39 500 44 000 48 300 43 900
    Totalt 2 300 39 200 44 000 48 200 43 800
2514 Systemtestare och testledare Kvinnor 460 40 000 44 900 49 500 45 000
    Män 960 42 300 46 600 51 200 46 800
    Totalt 1 400 41 800 46 100 50 800 46 200
2515 Systemförvaltare m.fl. Kvinnor 600 38 900 43 700 48 300 44 000
    Män 860 39 300 45 000 50 000 45 200
    Totalt 1 500 39 200 44 400 49 500 44 700
2519 Övriga IT-specialister Kvinnor 680 40 000 45 000 50 700 45 400
    Män 1 500 39 400 45 000 49 600 44 800
    Totalt 2 200 39 500 45 000 50 000 45 000
2612 Domare Kvinnor 990 42 000 66 800 71 000 58 800
    Män 620 43 000 69 000 72 200 61 500
    Totalt 1 600 43 000 67 800 71 500 59 800
2615 Förvaltnings- och organisationsjurister Kvinnor 1 100 45 500 49 600 54 300 50 100
    Män 490 44 900 50 000 55 900 50 700
    Totalt 1 600 45 400 49 700 54 900 50 300
2619 Övriga jurister Kvinnor 2 500 34 500 39 900 46 300 41 200
    Män 1 100 36 000 41 000 48 800 43 100
    Totalt 3 600 35 000 40 100 47 000 41 800
2622 Bibliotekarier och arkivarier Kvinnor 1 400 34 000 36 200 39 200 36 700
    Män 630 33 600 35 900 39 000 36 600
    Totalt 2 000 33 900 36 100 39 100 36 700
2661 Socialsekreterare Kvinnor 790 32 400 33 700 35 400 34 300
    Män 280 32 100 33 400 34 900 34 400
    Totalt 1 100 32 300 33 600 35 300 34 300
3119 Övriga ingenjörer och tekniker Kvinnor 500 35 200 38 000 44 700 39 900
    Män 1 300 34 800 40 300 45 500 40 400
    Totalt 1 800 35 000 39 500 45 200 40 300
3215 Laboratorieingenjörer Kvinnor 1 500 29 500 33 600 37 300 33 700
    Män 1 300 31 600 36 000 40 000 36 200
    Totalt 2 800 30 100 34 700 38 600 34 800
3323 Inköpare och upphandlare Kvinnor 720 37 000 42 000 46 500 42 200
    Män 450 39 000 44 600 50 000 44 600
    Totalt 1 200 37 900 43 000 47 800 43 100
3333 Arbetsförmedlare Kvinnor 3 500 30 600 32 600 35 100 33 200
    Män 1 500 30 500 32 400 35 100 33 100
    Totalt 5 100 30 600 32 500 35 100 33 100
3342 Domstols- och juristsekreterare m.fl. Kvinnor 1 300 29 000 30 100 32 000 32 300
    Män 210 29 200 31 000 41 000 34 800
    Totalt 1 500 29 000 30 200 32 500 32 700
3351 Tull- och kustbevakningstjänstemän Kvinnor 560 32 400 35 200 38 500 35 700
    Män 920 33 600 37 600 42 700 38 600
    Totalt 1 500 33 000 36 400 41 000 37 500
3352 Skattehandläggare Kvinnor 2 900 30 500 32 500 35 400 33 400
    Män 1 200 31 200 33 300 37 000 34 500
    Totalt 4 100 30 600 32 800 35 700 33 700
3353 Socialförsäkringshandläggare Kvinnor 8 100 28 500 31 300 33 600 31 500
    Män 2 100 28 600 31 300 34 000 32 300
    Totalt 10 100 28 500 31 300 33 700 31 700
3359 Övriga handläggare Kvinnor 9 400 29 100 31 900 35 000 32 500
    Män 3 200 29 000 32 500 37 000 33 900
    Totalt 12 600 29 000 32 000 35 200 32 900
3360 Poliser Kvinnor 5 500 33 000 37 000 40 800 37 200
    Män 11 300 32 700 37 500 42 200 37 300
    Totalt 16 800 32 900 37 300 41 700 37 300
3411 Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. Kvinnor 850 29 200 31 200 33 400 31 500
    Män 1 500 29 300 31 400 34 200 32 000
    Totalt 2 300 29 200 31 300 33 900 31 800
3512 Supporttekniker, IT Kvinnor 220 31 000 34 500 37 900 34 400
    Män 870 30 500 33 000 36 500 33 800
    Totalt 1 100 30 600 33 300 36 800 33 900
4112 Löne- och personaladministratörer Kvinnor 900 30 000 32 700 34 600 32 700
    Män 150 30 900 34 000 36 000 34 200
    Totalt 1 000 30 000 32 900 34 900 32 900
4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor 2 800 28 200 30 400 33 800 31 900
    Män 650 27 200 30 000 33 400 32 500
    Totalt 3 500 28 000 30 400 33 700 32 000
4222 Kundtjänstpersonal Kvinnor 1 600 28 000 29 400 31 000 29 700
    Män 580 28 300 29 400 31 000 29 800
    Totalt 2 200 28 100 29 400 31 000 29 700
5412 Kriminalvårdare Kvinnor 2 800 26 800 28 000 29 500 28 200
    Män 4 300 27 000 28 600 30 700 29 000
    Totalt 7 100 27 000 28 400 30 200 28 700
9111 Städare Kvinnor 910 24 300 25 000 25 900 25 200
    Män 140 23 800 25 000 25 900 25 000
    Totalt 1 100 24 300 25 000 25 900 25 200
9622 Vaktmästare m.fl. Kvinnor 260 27 000 28 400 30 100 28 800
    Män 1 000 26 900 28 800 30 600 29 100
    Totalt 1 300 27 000 28 700 30 500 29 000

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de statsanställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-17

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?