Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter yrke, 2020

Kronor

        Månadslön
  Yrkesgrupp Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön
  Samtliga Kvinnor 128 400 30 300 35 800 44 000 38 600
    Män 117 200 31 300 38 500 47 300 41 100
    Totalt 245 600 30 700 37 000 45 600 39 800
1230 Förvaltnings- och planeringschefer Kvinnor 1 900 49 000 58 500 67 500 60 100
    Män 1 300 53 000 61 000 71 400 63 500
    Totalt 3 200 50 000 59 600 69 000 61 400
1591 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 Kvinnor 650 59 900 68 500 82 000 71 600
    Män 940 59 400 69 900 83 100 72 500
    Totalt 1 600 59 500 69 400 82 700 72 200
1592 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 Kvinnor 2 900 43 500 48 500 57 000 52 400
    Män 3 600 43 600 48 000 58 500 53 200
    Totalt 6 500 43 600 48 200 57 900 52 900
2149 Övriga civilingenjörsyrken Kvinnor 540 43 000 47 800 52 000 47 900
    Män 1 400 45 000 49 100 54 000 49 800
    Totalt 2 000 44 700 48 800 53 700 49 300
2219 Övriga läkare Kvinnor 1 100 37 400 42 000 47 800 45 400
    Män 880 38 000 42 900 50 200 48 100
    Totalt 1 900 37 800 42 200 48 700 46 700
2311 Professorer Kvinnor 1 400 60 400 66 000 72 100 67 100
    Män 3 000 62 000 67 600 74 100 69 000
    Totalt 4 400 61 500 67 100 73 600 68 400
2312 Universitets- och högskolelektorer Kvinnor 4 900 44 900 47 900 51 400 48 600
    Män 5 200 45 700 49 000 53 000 49 800
    Totalt 10 000 45 200 48 300 52 200 49 200
2313 Forskarassistenter m.fl. Kvinnor 1 400 35 000 38 800 41 100 38 700
    Män 740 34 000 36 900 40 000 37 400
    Totalt 2 200 34 600 38 200 40 900 38 200
2314 Doktorander Kvinnor 3 600 27 900 29 600 30 900 29 800
    Män 4 200 28 400 30 000 31 600 30 400
    Totalt 7 800 28 100 29 900 31 300 30 100
2319 Övriga universitets- och högskollärare Kvinnor 4 500 32 300 38 000 41 000 37 100
    Män 4 000 35 000 38 300 42 000 38 400
    Totalt 8 500 33 800 38 000 41 300 37 700
2352 Studie- och yrkesvägledare Kvinnor 890 35 000 36 800 38 700 37 200
    Män 180 35 000 37 000 40 000 38 500
    Totalt 1 100 35 000 36 800 38 900 37 400
2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Kvinnor 620 35 600 38 000 40 700 38 100
    Män 640 35 200 38 000 41 000 38 400
    Totalt 1 300 35 400 38 000 40 900 38 200
2411 Revisorer m.fl. Kvinnor 2 200 36 700 40 000 45 100 41 500
    Män 1 000 37 700 42 200 47 500 43 400
    Totalt 3 300 37 000 40 800 45 900 42 100
2422 Planerare och utredare m.fl. Kvinnor 15 500 33 400 39 600 46 600 40 800
    Män 8 400 36 000 42 500 50 000 43 900
    Totalt 23 900 34 100 40 600 47 900 41 900
2423 Personal- och HR-specialister Kvinnor 1 900 37 000 41 000 46 300 42 100
    Män 420 38 400 43 500 48 500 44 400
    Totalt 2 300 37 300 41 600 47 000 42 500
2432 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister Kvinnor 2 100 37 700 40 900 45 000 41 700
    Män 790 37 900 41 200 45 400 42 200
    Totalt 2 900 37 700 41 000 45 000 41 800
2512 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. Kvinnor 480 37 800 42 500 46 500 42 300
    Män 1 500 38 500 43 000 47 000 42 800
    Totalt 2 000 38 300 43 000 47 000 42 700
2514 Systemtestare och testledare Kvinnor 450 39 500 44 100 48 700 44 300
    Män 950 41 500 46 000 50 100 46 100
    Totalt 1 400 41 000 45 500 49 900 45 500
2515 Systemförvaltare m.fl. Kvinnor 590 38 200 42 800 47 500 43 100
    Män 850 38 600 44 000 49 000 44 200
    Totalt 1 400 38 500 43 500 48 400 43 800
2519 Övriga IT-specialister Kvinnor 650 38 900 43 700 49 000 44 000
    Män 1 500 38 600 43 900 48 700 43 900
    Totalt 2 100 38 600 43 800 48 900 43 900
2612 Domare Kvinnor 980 39 300 64 200 69 200 56 500
    Män 590 42 200 67 300 70 800 60 300
    Totalt 1 600 39 800 66 000 69 700 57 900
2615 Förvaltnings- och organisationsjurister Kvinnor 1 100 44 200 48 400 53 400 49 100
    Män 480 44 000 49 000 55 400 50 100
    Totalt 1 600 44 200 48 700 54 000 49 500
2619 Övriga jurister Kvinnor 2 600 33 600 38 500 45 000 40 000
    Män 1 100 35 200 40 000 47 400 41 900
    Totalt 3 700 34 000 38 900 45 700 40 500
2622 Bibliotekarier och arkivarier Kvinnor 1 300 33 300 35 500 38 500 36 000
    Män 630 32 900 35 200 38 500 36 100
    Totalt 2 000 33 200 35 400 38 500 36 000
3119 Övriga ingenjörer och tekniker Kvinnor 460 34 600 36 900 42 900 39 000
    Män 1 300 34 500 39 800 45 100 40 000
    Totalt 1 700 34 500 38 700 44 600 39 700
3215 Laboratorieingenjörer Kvinnor 1 600 29 000 32 900 36 700 33 100
    Män 1 300 30 600 35 000 39 200 35 300
    Totalt 2 900 29 900 33 900 37 900 34 100
3323 Inköpare och upphandlare Kvinnor 670 36 200 41 200 46 000 41 500
    Män 450 38 600 43 500 48 800 43 700
    Totalt 1 100 37 000 42 200 47 100 42 400
3333 Arbetsförmedlare Kvinnor 3 400 30 300 32 000 34 500 32 700
    Män 1 500 30 200 32 000 34 500 32 700
    Totalt 4 900 30 200 32 000 34 500 32 700
3342 Domstols- och juristsekreterare m.fl. Kvinnor 1 200 28 100 29 300 31 000 30 900
    Män 200 28 500 30 100 38 000 34 300
    Totalt 1 400 28 200 29 400 31 200 31 400
3351 Tull- och kustbevakningstjänstemän Kvinnor 540 31 500 34 500 38 000 34 500
    Män 930 32 800 37 100 42 200 37 500
    Totalt 1 500 32 100 36 100 40 400 36 400
3352 Skattehandläggare Kvinnor 3 100 29 500 31 700 34 700 32 400
    Män 1 300 30 000 32 500 36 000 33 400
    Totalt 4 500 29 700 32 000 35 000 32 700
3353 Socialförsäkringshandläggare Kvinnor 8 200 27 700 30 400 32 900 30 700
    Män 2 100 28 000 30 400 33 000 31 300
    Totalt 10 300 27 800 30 400 32 900 30 900
3359 Övriga handläggare Kvinnor 9 300 28 600 31 200 34 100 31 900
    Män 2 900 28 500 31 900 36 000 33 100
    Totalt 12 200 28 500 31 300 34 600 32 200
3360 Poliser Kvinnor 5 400 31 900 36 000 40 300 36 200
    Män 10 700 32 100 37 300 42 000 37 200
    Totalt 16 100 32 000 36 900 41 400 36 800
3411 Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. Kvinnor 900 28 700 30 600 33 100 31 100
    Män 1 400 28 900 31 000 34 000 31 600
    Totalt 2 300 28 800 30 800 33 600 31 400
4112 Löne- och personaladministratörer Kvinnor 910 29 800 32 200 34 500 32 400
    Män 140 30 500 33 000 35 400 33 300
    Totalt 1 100 29 900 32 300 34 600 32 500
4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor 3 000 27 800 29 900 33 000 31 300
    Män 680 27 000 29 800 33 800 32 700
    Totalt 3 600 27 600 29 900 33 200 31 500
4222 Kundtjänstpersonal Kvinnor 1 700 27 600 28 900 30 500 29 200
    Män 570 27 700 28 900 30 500 29 300
    Totalt 2 300 27 600 28 900 30 500 29 200
5412 Kriminalvårdare Kvinnor 2 600 26 600 27 900 29 600 28 200
    Män 4 200 27 000 28 700 30 700 28 900
    Totalt 6 800 26 900 28 400 30 300 28 600
9111 Städare Kvinnor 930 23 800 24 500 25 600 24 900
    Män 140 23 400 24 400 25 500 24 600
    Totalt 1 100 23 800 24 500 25 600 24 800
9622 Vaktmästare m.fl. Kvinnor 250 26 600 27 900 29 300 28 100
    Män 1 000 26 500 28 200 30 000 28 500
    Totalt 1 300 26 500 28 100 30 000 28 400

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de statsanställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-18

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?