Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2016

Serie:
AM61 - Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna. Kvartal
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am61sm1701_pdf
ISSN:
1654-2681 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-02-23
Förfrågningar:

Magnus Bråneryd

010-479 66 84

magnus.braneryd@scb.se