Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter näringsgren för privat sektor

Kvartal 4 2022

          Årlig förändring i procent
SNI Näringsgren Lönesumma, milj. Kr Arbetsgivaravgift milj. Kr Prel. A- skatt, milj. Kr Lönesumma Arbetsgivaravgift Prel. A- skatt
Totalt (A-U, inkl. okänd bransch)   385 876 116 365 112 558 6,8 6,7 6,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 3 738 1 093 998 4,9 4,7 4,1
B+C Tillverkningsindustri, gruvor och mineralutvinning 67 912 20 679 19 826 5,8 5,7 4,9
D+E El- gas och värmeverk, avfallshantering och återvinning 7 168 2 209 2 131 7,6 7,6 6,8
F Byggindustri 41 801 12 671 11 820 7,3 7,2 6,1
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 59 875 17 990 16 932 4,8 4,7 4,2
H Transport och magasinering 22 818 6 858 6 054 4,7 4,5 3,7
I Hotell och restauranger 11 941 3 445 2 920 11,7 11,5 10,3
J Informations- och kommunikationsföretag 36 870 11 259 11 718 7,0 7,0 8,2
K Kreditinstitut och försäkringsbolag[1] 18 858 5 761 .. 5,0 5,0 ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 8 995 2 688 2 674 1,9 1,9 ‑0,2
M+N Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, fastighetsservice och resetjänster 70 626 21 198 20 883 10,5 10,4 9,6
P Utbildning 8 301 2 484 2 061 6,4 4,6 3,4
Q Enheter för vård och omsorg, social tjänst 19 457 5 824 5 305 4,9 5,0 3,6
R+S+T+U Enheter för kultur, nöje och fritid, andra serviceföretag 7 027 2 079 1 924 8,3 8,2 8,4

[1] På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-02-24

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se