Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter näringsgren för privat sektor

Kvartal 3 2019

          Årlig förändring i procent
SNI Näringsgren Lönesumma, milj. Kr Arbetsgivaravgift milj. Kr Prel. A- skatt, milj. Kr Lönesumma Arbetsgivaravgift Prel. A- skatt
Totalt (A-U, inkl. okänd bransch)   333 801 102 843 98 050 3,7 3,0 3,8
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 3 365 1 016 890 5,7 4,1 5,5
B+C Tillverkningsindustri, gruvor och mineralutvinning 61 868 19 172 18 315 2,7 2,3 2,3
D+E El- gas och värmeverk, avfallshantering och återvinning 6 011 1 867 1 801 4,5 4,1 2,4
F Byggindustri 34 622 10 710 9 800 4,2 3,6 3,2
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 55 916 17 279 15 991 3,8 3,0 3,2
H Transport och magasinering 21 886 6 728 5 918 3,5 2,8 2,5
I Hotell och restauranger 11 740 3 576 2 921 4,3 2,0 3,4
J Informations- och kommunikationsföretag 28 652 8 849 9 218 1,7 1,5 2,5
K Kreditinstitut och försäkringsbolag[1] 15 450 4 747 .. 4,1 3,9 ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 7 565 2 298 2 249 4,1 2,9 3,6
M+N Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, fastighetsservice och resetjänster 55 976 17 227 16 456 5,1 4,5 4,4
P Utbildning 6 849 2 115 1 770 3,9 3,3 2,8
Q Enheter för vård och omsorg, social tjänst 17 322 5 274 4 833 2,6 1,5 2,4
R+S+T+U Enheter för kultur, nöje och fritid, andra serviceföretag 6 139 1 870 1 705 4,8 3,4 3,5

[1] På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se