Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter näringsgren för privat sektor

Kvartal 3 2020

          Årlig förändring i procent
SNI Näringsgren Lönesumma, milj. Kr Arbetsgivaravgift milj. Kr Prel. A- skatt, milj. Kr Lönesumma Arbetsgivaravgift Prel. A- skatt
Totalt (A-U, inkl. okänd bransch)   330 841 101 593 95 775 ‑0,9 ‑1,2 ‑2,3
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 3 477 1 036 912 3,3 2,0 2,5
B+C Tillverkningsindustri, gruvor och mineralutvinning 60 269 18 600 17 532 ‑2,6 ‑3,0 ‑4,3
D+E El- gas och värmeverk, avfallshantering och återvinning 6 210 1 926 1 832 3,3 3,1 1,7
F Byggindustri 35 268 10 892 9 935 1,9 1,7 1,4
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 55 173 17 019 15 611 ‑1,3 ‑1,5 ‑2,4
H Transport och magasinering 20 849 6 415 5 575 ‑4,7 ‑4,7 ‑5,8
I Hotell och restauranger 9 970 3 018 2 464 ‑15,1 ‑15,6 ‑15,6
J Informations- och kommunikationsföretag 30 338 9 304 9 460 5,9 5,1 2,6
K Kreditinstitut och försäkringsbolag[1] 15 940 4 901 .. 3,2 3,3 ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 7 920 2 395 2 340 4,7 4,3 4,0
M+N Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, fastighetsservice och resetjänster 54 621 16 696 15 835 ‑2,4 ‑3,1 ‑3,8
P Utbildning 7 107 2 196 1 827 3,8 3,8 3,2
Q Enheter för vård och omsorg, social tjänst 17 643 5 372 4 876 1,9 1,9 0,9
R+S+T+U Enheter för kultur, nöje och fritid, andra serviceföretag 5 688 1 729 1 544 ‑7,3 ‑7,5 ‑9,5

[1] På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-19

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se