Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter näringsgren för privat sektor

Kvartal 1 2022

          Årlig förändring i procent
SNI Näringsgren Lönesumma, milj. Kr Arbetsgivaravgift milj. Kr Prel. A- skatt, milj. Kr Lönesumma Arbetsgivaravgift Prel. A- skatt
Totalt (A-U, inkl. okänd bransch)   366 157 110 888 109 834 7,2 7,0 7,9
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 938 863 772 3,7 3,3 2,2
B+C Tillverkningsindustri, gruvor och mineralutvinning 67 069 20 459 20 011 3,3 3,0 2,5
D+E El- gas och värmeverk, avfallshantering och återvinning 6 770 2 083 1 991 4,7 4,5 3,7
F Byggindustri 36 713 11 159 10 120 5,7 5,5 4,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 58 518 17 685 16 905 6,0 5,8 6,0
H Transport och magasinering 21 687 6 531 5 724 6,8 6,3 6,6
I Hotell och restauranger 9 923 2 904 2 379 28,8 26,9 27,6
J Informations- och kommunikationsföretag 36 500 11 165 12 005 8,1 8,1 7,2
K Kreditinstitut och försäkringsbolag[1] 21 170 6 500 .. 8,2 8,4 ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 8 449 2 551 2 540 4,6 4,5 3,9
M+N Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, fastighetsservice och resetjänster 63 140 19 031 18 614 11,5 11,2 11,6
P Utbildning 7 695 2 342 1 903 4,2 3,9 2,3
Q Enheter för vård och omsorg, social tjänst 18 859 5 628 5 096 6,0 5,6 4,8
R+S+T+U Enheter för kultur, nöje och fritid, andra serviceföretag 6 361 1 893 1 695 11,1 10,4 10,1

[1] På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-20

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se