Till innehåll på sidan

Beskrivning av LAPS

Statistiken visar för hela arbetsmarknaden kvartalsvis nivå och utveckling av lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt.

SCB har gjort bearbetningar av material från Skatteverket från och med 1980. Redovisningen har sett likartad ut från och med 1988 då resultaten började publiceras i Statistiska meddelanden. Ursprungligen samlades uppgifter om lönesumma och preliminär A-skatt in från uppbördsdeklarationer.

Från och med 1985 samordnades uppbörden av källskatt (preliminär A-skatt och kvarskatt) med uppbörden av arbetsgivaravgifter. 1998 ersattes uppbörds- och momsdeklarationerna av en gemensam skattedeklaration. Fr.o.m. 2006 separerades blanketten till en skatte- och en momsdeklaration.

Statistiken används för konjunkturbedömningar bland annat av SCB:s enhet för nationalräkenskaper, Finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket, Riksbanken och Riksgäldskontoret.