Till innehåll på sidan

Skattepliktiga sociala ersättningar efter kön, 2020

Skattepliktiga sociala ersättningar (SEK) efter ersättningskod och kön för inkomstår 2020

  Kvinnor Män Okänd uppgift [1] Totalt
Erskod Belopp Antal KU Belopp Antal KU Belopp Antal KU Belopp Antal KU
100 48 383 697 555 1 465 745 28 626 023 237 1 140 048 87 058 355 1 990 77 096 779 147 2 607 783
101 10 560 956 826 162 000 13 892 620 539 179 214 19 701 268 331 24 473 278 633 341 545
103 3 898 387 23 2 762 500 17     6 660 887 40
104 234 600 47 204 120 34     438 720 81
105 6 083 046 1 561 32 568 819 9 212 19 588 11 38 671 453 10 784
107 6 462 219 505 106 370 7 413 469 694 109 968 3 267 570 121 13 878 956 769 216 459
108 33 337 600 228 28 142 000 193 1 757 600 12 63 237 200 433
111 2 979 324 977 57 769 552 901 520 13 010 353 424 11 3 532 579 921 70 790
112 714 256 418 7 411 1 153 377 040 10 946 21 328 113 219 1 888 961 571 18 576
113 918 824 670 73 527 756 833 531 64 531 4 096 765 144 1 679 754 966 138 202
120 12 072 592 603 118 296 8 272 923 162 69 598 325 089 521 5 261 20 670 605 286 193 155
121 11 645 353 40 8 543 705 30     20 189 058 70
200 643 179 104 19 706 930 545 621 26 870 743 228 23 1 574 467 953 46 599
400 34 348 813 992 1 504 577 72 043 821 272 1 779 210 3 787 298 719 69 830 110 179 933 983 3 353 617
402 174 114 430 748 1 191 215 184 149 897 775 1 038 062 7 360 673 630 163 034 365 625 002 153 2 392 311
403 5 551 319 523 92 171 6 006 835 005 76 767 135 553 867 4 767 11 693 708 395 173 705
404 10 357 335 906 383 195 13 684 021 579 389 007 534 880 649 12 291 24 576 238 134 784 493
405 796 529 9 1 660 239 11 1 112 353 7 3 569 121 27
406 5 858 598 35 4 706 174 33 37 500 1 10 602 272 69
408 1 517 688 36 2 380 614 49     3 898 302 85
409 94 908 116 2 109 83 056 973 1 842     177 965 089 3 951
410 172 510 833 5 323 233 369 212 5 591 3 066 778 37 408 946 823 10 951
411 190 962 202 9 241 200 447 126 9 733 7 408 545 436 398 817 873 19 410
412 2 390 877 113 93 827 2 219 541 997 75 287 77 545 137 1 902 4 687 964 247 171 016
420 1 656 858 191 1 869 572 319 33 615 7 3 560 045 517
421 1 600 930 145 2 935 423 297 54 862 4 4 591 215 446
422 49 895 656 941 6 539 230 245 786 624 22 57 221 510 1 208
423 5 848 270 316 8 677 875 495 235 993 18 14 762 138 829
424 586 346 264 8 095 608 678 499 6 710 20 399 337 250 1 215 424 100 15 055
426 11 160 760 2 588 11 228 008 2 548 272 811 6 22 661 579 5 142
427 17 552 10 58 651 11     76 203 21
428 8 665 823 202 13 040 987 225 59 053 4 21 765 863 431
429 1 686 584 199 784 472 152 227 263 7 2 698 319 358
440 1 457 975 553 52 431 858 059 506 24 887 20 415 764 604 2 336 450 823 77 922
441 332 547 989 7 530 649 341 666 12 236 3 610 558 62 985 500 213 19 828
442 547 221 27 1 341 237 63     1 888 458 90
443 6 391 462 7 603 1 757 710 1 966 23 680 29 8 172 852 9 598
444 263 471 320 7 492 255 261 630 3 973 8 265 078 87 526 998 028 11 552
450 90 255 931 5 452 75 817 740 3 236 3 752 591 183 169 826 262 8 871
481 112 284 82 592 341 451 26 084 15 730 709 548
483 57 630 208 2 798 116 972 774 16 031 6 618 088 492 181 221 070 19 321
486 34 214 884 844 16 732 990 247 1 009 458 25 51 957 332 1 116
Totalsumma 312 929 607 441 5 391 407 342 930 343 765 5 073 355 12 436 783 469 262 243 668 296 734 675 10 727 005

1) Okänd uppgift avser kontrolluppgifter som inte kan hänföras till personer folkbokförda i Sverige. Det kan till exempel vara felaktigt angivet personnummer eller avse personer som bor i utlandet.

Fr.o.m. 2019 baseras uppgifterna både på årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) samt kontrolluppgifter (KU).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-25

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se