Till innehåll på sidan

Beskrivning av LSUM

LSUM baseras både på månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå, som summeras på år, samt årliga kontolluppgifter, som redovisar kontant bruttolön och andra skattepliktiga ersättningar som arbetsgivare och andra utbetalare redovisar till inkomsttagare och Skatteverket.

Uppgifterna levereras från Skatteverket till SCB. LSUM innehåller uppgifter om kontant bruttolön, preliminär A-skatt, skattepliktiga förmåner, sociala ersättningar, utbetalande företag inklusive sektorstillhörighet, arbetsställe och näringsgren för alla individer som fått en arbetsgivardeklaration på individnivå och/eller kontrolluppgift.

Lönesummestatistiken innefattar lönesummor, sociala ersättningar och preliminär A-skatt. Det bör påpekas att begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumman är en aggregering av bruttolöneuppgifter för företag, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år medan lön avser det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet (t.ex. timlön eller månadslön).

Inkomstår 2019 införde Skatteverket månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå som ersatte en stor del av kontolluppgifterna. Innan 2019 så baserades LSUM enbart på uppgifter från kontrolluppgifter.

För mer information, kontakta oss på lsum@scb.se