Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik - Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM)

Färdiga tabeller med resultat från den registerbaserade lönesummestatistiken redovisas i Statistikdatabasen och på produktsidan.

Den som behöver mer detaljerade uppgifter kan specialbeställa egna redovisningar. Eftersom registret i grunden är totalräknat på individnivå samt att arbetsgivardeklarationerna och kontrolluppgifterna innehåller identiteter för både löntagare och utbetalare kan redovisningen i princip göras efter valfri indelning och med de bakgrundsvariabler som önskas med utgångspunkt från både individer och företag.

För mer information, kontakta oss på lsum@scb.se.