Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner, tredje kvartalet 2018

Antalet sjukdagar ökade

Statistiknyhet från SCB 2018-12-06 9.30

Antalet sjukdagar per anställd ökade under tredje kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,30 dagar per anställd.

Under tredje kvartalet 2018 ökade antalet sjukdagar med 0,04 dagar, vilket motsvarar 2,9 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2017. Bland kvinnor ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,02 dagar och bland män ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,06 dagar.

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön, kvartal 3
SektorKön3:e kvartalet
  20182017FörändringProcentuell förändring
Näringslivet
Kvinnor
1,28 1,30 ‑0,02 ‑1,5
 
Män
1,11 1,05 0,05 5,1
 
Totalt
1,17 1,15 0,03 2,2
Kommuner
Kvinnor
1,89 1,82 0,07 4,0
 
Män
1,43 1,34 0,09 6,4
 
Totalt
1,78 1,71 0,07 4,4
Landsting
Kvinnor
1,68 1,62 0,06 3,6
 
Män
1,10 1,09 0,00 0,4
 
Totalt
1,55 1,51 0,04 2,9
Stat
Kvinnor
1,51 1,42 0,09 6,2
 
Män
0,85 0,77 0,09 11,4
 
Totalt
1,19 1,10 0,09 8,0
HiO
Kvinnor
1,22 1,16 0,07 5,9
 
Män
0,73 0,69 0,04 5,9
 
Totalt
1,01 0,95 0,06 6,1
Totalt
Kvinnor
1,51 1,49 0,02 1,4
 
Män
1,11 1,06 0,06 5,4
 
Totalt
1,30 1,27 0,04 2,9

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter näringsgren SNI 2007 och kön, kvartal 3
SNI 2007Kön3:e kvartalet
  20182017FörändringProcentuell förändring
Poduktionsnäringar
Kvinnor
1,50 1,47 0,03 1,9
SNI 2007 A-F
Män
1,34 1,17 0,18 15,2
 
Totalt
1,37 1,22 0,15 12,2
Servicenäringar
Kvinnor
1,51 1,49 0,02 1,3
SNI 2007 G-S
Män
1,01 1,01 0,00 0,3
 
Totalt
1,29 1,28 0,01 0,7
Totalt
Kvinnor
1,51 1,49 0,02 1,4
 
Män
1,11 1,06 0,06 5,4
 
Totalt
1,30 1,27 0,04 2,9

Ersättningsdagar

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,05 dagar per anställd under tredje kvartalet 2018, vilket är en ökning med 0,03 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Antalet sjukfall ökade

Antalet sjukfall per anställd ökade med 0,01 fall till tredje kvartalet 2018, jämfört med motsvarande kvartal 2017. Antalet fall per anställd bland kvinnor uppgick till 0,38 fall under tredje kvartalet 2018. Motsvarande uppgift för män var 0,28 fall per anställd.

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, kvartal 3

Antal sjukfallSjukfall per anställdAntal anställda
Sektor201820172018201720182017
Näringsliv
989 560956 3310,300,303 313 7763 194 305
Kommun
377 814360 4840,430,41886 615883 157
Landsting
107 139100 4920,380,37279 315272 867
Stat
70 59364 4280,280,26248 263245 997
HiO
27 68124 8040,250,22110 306111 443
Totalt
1 572 7871 506 5390,330,324 838 2754 707 769

Antal sjukfall per fallängd

Antalet sjukfall uppgick till cirka 1 560 000 fall under tredje kvartalet 2018, vilket är en ökning med cirka 4,2 procent jämfört med samma kvartal 2017. Kvinnor stod för 56,1 procent av alla sjukfall under kvartalet.

Av dessa sjukfall var 88,4 procent upp till en vecka långa. En- och tvådagarssjukfall var vanligast förekommande och utgjorde 48,2 procent av alla sjukfall.

Antal sjukfall per fallängd, kvartal 3 2018 

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 3:a kvartalet 2018

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, d.v.s. antalet sjukfall som varar 1 dag, 2 dagar o.s.v.

Definitioner och förklaringar

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).

Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.

Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive karensdagen).

Alla förändringssiffor beräknas från oavrundade uppgifter.

Undersökningen publiceras kvartalsvis.

Nästa publiceringstillfälle

2019-03-08 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för löner- och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lena Österberg

Telefon
010 479 60 19
E-post
lena.osterberg@scb.se

Linda Karbing

Telefon
010-479 66 49
E-post
linda.karbing@scb.se