Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner, fjärde kvartalet 2018

Antalet sjukdagar minskade

Statistiknyhet från SCB 2019-03-08 9.30

Antalet sjukdagar per anställd minskade under fjärde kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,69 dagar per anställd.

Under fjärde kvartalet 2018 minskade antalet sjukdagar med 0,04 dagar, vilket motsvarar - 2,6 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2017. Bland kvinnor var antalet sjukdagar per anställd oförändrat och bland män minskade antalet sjukdagar per anställd med 0,08 dagar.

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön, kvartal 4
SektorKön4:e kvartalet
  20182017FörändringProcentuell
förändring
Näringslivet
Kvinnor
1,70 1,68 0,02 1,1
 
Män
1,35 1,45 ‑0,10 ‑6,9
 
Totalt
1,48 1,54 ‑0,06 ‑3,6
Kommuner
Kvinnor
2,60 2,60 0,01 0,3
 
Män
1,90 1,86 0,03 1,8
 
Totalt
2,44 2,43 0,01 0,5
Landsting
Kvinnor
2,17 2,24 ‑0,07 ‑3,2
 
Män
1,38 1,43 ‑0,05 ‑3,6
 
Totalt
2,00 2,06 ‑0,07 ‑3,3
Stat
Kvinnor
1,91 1,94 ‑0,03 ‑1,7
 
Män
1,08 1,08 0,01 0,6
 
Totalt
1,51 1,53 ‑0,01 ‑0,9
HiO
Kvinnor
1,53 1,64 ‑0,11 ‑6,6
 
Män
1,02 0,98 0,04 3,8
 
Totalt
1,32 1,37 ‑0,05 ‑3,6
Totalt
Kvinnor
2,01 2,01 0,00 ‑0,2
 
Män
1,38 1,46 ‑0,08 ‑5,5
 
Totalt
1,69 1,73 ‑0,04 ‑2,6

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter näringsgren SNI 2007 och kön, kvartal 4
SNI 2007Kön4:e kvartalet
  20182017FörändringProcentuell förändring
Poduktionsnäringar
Kvinnor
2,02 1,87 0,15 8,1
SNI 2007 A-F
Män
1,51 1,64 ‑0,12 ‑7,6
 
Totalt
1,61 1,68 ‑0,07 ‑4,1
Servicenäringar
Kvinnor
2,01 2,03 ‑0,02 ‑0,9
SNI 2007 G-S
Män
1,31 1,37 ‑0,06 ‑4,3
 
Totalt
1,70 1,74 ‑0,04 ‑2,2
Totalt
Kvinnor
2,01 2,01 0,00 ‑0,2
 
Män
1,38 1,46 ‑0,08 ‑5,5
 
Totalt
1,69 1,73 ‑0,04 ‑2,6

 

Ersättningsdagar

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,36 dagar per anställd under fjärde kvartalet 2018, vilket är en minskning med 0,02 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Antalet sjukfall ökade

Antalet sjukfall per anställd var oförändrat fjärde kvartalet 2018, jämfört med motsvarande kvartal 2017. Antalet fall per anställd bland kvinnor uppgick till 0,50 fall under fjärde kvartalet 2018. Motsvarande uppgift för män var 0,36 fall per anställd.

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, kvartal 4

Antal sjukfall Sjukfall per anställd Antal anställda
Sektor201820172018201720182017
Näringsliv
1 261 8661 232 4170,390,393 276 1743 175 119
Kommun
528 366516 0660,600,59886 613880 222
Landsting
137 217138 0380,500,51275 608270 519
Stat
95 55594 0990,370,37257 068253 927
HiO
37 75835 5260,330,33112 969106 530
Totalt
2 060 7622 016 1460,430,434 808 4324 686 317

Antal sjukfall per fallängd

Av alla sjukfall var 89,0 procent upp till en vecka långa. En- och tvådagarssjukfall var vanligast förekommande och utgjorde 48,2 procent av alla sjukfall.

Antal sjukfall per fallängd, kvartal 4 2018
Konjunkturstatistik över sjuklöner, 4:e kvartalet 2018

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, d.v.s. antalet sjukfall som varar 1 dag, 2 dagar o.s.v.

 

Definitioner och förklaringar

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).

Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.

Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive karensdagen).

Alla förändringssiffor beräknas från oavrundade uppgifter.

Undersökningen publiceras kvartalsvis.

Nästa publiceringstillfälle

2019-06-10 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för löner- och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lena Österberg

Telefon
010 479 60 19
E-post
lena.osterberg@scb.se

Linda Karbing

Telefon
010-479 66 49
E-post
linda.karbing@scb.se