Till innehåll på sidan

Antal sjukfall uppdelat på sektor och kön

Kvartal 2 2022

Sektor Totalt Felmarginal Kvinnor Felmarginal Män Felmarginal
Näringsliv 1 287 034 72 273 569 743 37 931 717 291 45 110
Kommun 544 838 484 430 537 436 114 301 121
Region 163 313 0 134 661 0 28 652 0
Staten 91 651 216 57 622 168 34 029 98
HiO 33 788 1 804 23 684 1 367 10 104 797
Totalt 2 120 624 72 298 1 216 247 37 959 904 377 45 117

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-06

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00