Till innehåll på sidan

Antal sjukfall uppdelat på sektor och kön

Kvartal 3 2019

Sektor

Totalt Felmarginal Kvinnor Felmarginal Män Felmarginal
Näringsliv
994 194 48 226 455 734 28 898 538 460 31 950
Kommun
395 427 143 316 254 130 79 173 42
Landsting
109 909 0 91 486 0 18 423 0
Staten
65 875 76 43 042 60 22 833 29
HiO
28 115 1 785 19 357 1 321 8 758 822
Totalt
1 593 519 48 259 925 872 28 929 667 648 31 961

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. Detta påverkar statistiken som publiceras från och med andra kvartalet 2019.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-06

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30