Till innehåll på sidan

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2018

Serie:
AM63 - Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-am63sm1802_pdf
ISSN:
1654-286X (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-05-24
Förfrågningar:

Magnus Bråneryd

010-479 66 84

magnus.braneryd@scb.se