Till innehåll på sidan

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2020

Serie:
AM63 - Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-am63sm2002_pdf
ISSN:
1654-286X (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-05-20
Förfrågningar:

Leif Norén

010-479 64 78

leif.noren@scb.se