Till innehåll på sidan

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2019

Serie:
AM63 - Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-am63sm2001_pdf
ISSN:
1654-286X (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-02-20
Förfrågningar:

Leif Norén

010-479 64 78

leif.noren@scb.se