Till innehåll på sidan

Beskrivning av Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik är en företagsbaserad urvalsundersökning där både privat och offentlig sektor undersöks. Ett syfte med undersökningen är att indikera förändringen av antalet anställda på hela arbetsmarknaden.

Undersökningen redovisar förändringen av antalet anställda på detaljerad näringsgrensnivå. Även företagsanknutna variabler såsom sjukfrånvaro och personalomsättning redovisas.

Resultaten i undersökningen presenteras även efter län.