Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik – Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Detta kan vi också göra:

  • Genom att hela urvalet stratifieras på näringsgren kan vi skapa sammansättningar av branscher som sträcker sig utanför den officiella statistiken, t.ex. IT-branscher. 
  • Genom möjlighet till utökad regional redovisning kan vi göra indelningar efter dina önskemål. Ett exempel är antal anställda efter Tillväxtverkets definition av lokala arbetsmarknader.
  • SCB samlar in och redovisar statistik över den korta sjukfrånvaron för hela arbetsmarknaden.
  • Genom tillgång till äldre material kan tidsserier skapas per kvartal från och med 1989.
  • För forskningsändamål kan avidentifierade data lämnas ut efter sekretessprövning hos SCB.

Har du egna önskemål?

Vi kan stå till tjänst med specialbearbetningar från vår statistikproduktion.

Hör gärna av dig på ftgsys@scb.se.