Till innehåll på sidan

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2020

Antal förvärvsarbetande minskade med 1,6 procent

Statistiknyhet från SCB 2021-11-25 9.30

Antalet förvärvsarbetande minskade 2020 med 79 800 personer jämfört med föregående år, vilket är en minskning med 1,6 procent. Lönesumman ökade med 1,0 procent under motsvarande tidsperiod.

År 2020 uppgick antal förvärvsarbetande till 4 981 700 personer, en minskning med 1,6 procent jämfört med 2019. Av samtliga förvärvsarbetande var 2 399 100 eller 48,2 procent kvinnor och 2 582 700 eller 51,8 procent män. Lönesumman ökade med 1,0 procent jämfört med föregående år och uppgick till totalt 1 886 miljarder kronor 2020. För kvinnor ökade lönesumman med 1,4 procent och för män med 0,8 procent.

Förvärvsintensitet sjönk för 20- till 64-åringar

Förvärvsintensiteten, antalet förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen, var bland 20- till 64-åringar 78,3 procent 2020. För kvinnor uppgick den till 77,5 procent och för män till 79,1 procent. Högst förvärvsintensitet återfanns i Jämtlands län för kvinnor, 81,6 procent och i Jönköpings län för män, 82,9 procent. För både kvinnor och män var förvärvsintensiteten lägst i Skåne län, 73, 6 procent för kvinnor och 75,1 procent för män. I alla län minskade förvärvsintensiteten mellan 2019 och 2020.

Förvärvsintensitet och förändring av lönesumma jämfört med föregående år efter kön och län, 2020
  Förvärvsintensitet, 20-64 år (%) Förändring förvärvsintensitet, 20-64 år (procentenheter) Förändring lönesumma (%)
Län Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Blekinge 77,7 78,2 ‑0,3 ‑0,4 1,5 ‑0,2
Dalarna 79,2 81,0 ‑0,6 ‑0,8 0,7 ‑0,4
Gotland 80,2 79,8 ‑0,3 ‑0,2 2,1 1,2
Gävleborg 77,5 79,8 ‑0,3 ‑0,5 0,8 ‑0,5
Halland 81,5 82,6 ‑0,8 ‑1,0 1,8 1,1
Jämtland 81,6 82,3 ‑0,2 ‑0,6 1,1 0,7
Jönköping 79,7 82,9 ‑0,9 ‑0,9 0,7 ‑0,5
Kalmar 78,4 80,8 ‑0,5 ‑0,4 0,8 ‑0,1
Kronoberg 77,3 80,1 ‑1,0 ‑0,9 0,5 ‑0,6
Norrbotten 81,2 81,5 ‑0,2 ‑0,2 0,5 0,4
Skåne 73,6 75,1 ‑0,6 ‑0,6 2 1,7
Stockholm 78,3 79,3 ‑1,3 ‑1,2 1,9 1,8
Södermanland 75,9 77,9 ‑0,7 ‑1,4 2 ‑0,8
Uppsala 76,6 78,4 ‑1,5 ‑1,6 2,1 1,1
Värmland 77,1 76,7 ‑0,9 ‑1,0 0,5 ‑1,1
Västerbotten 78,7 80,7 ‑0,9 ‑0,9 1,3 0,6
Västernorrland 79,8 81,3 ‑0,2 ‑0,4 0,7 0
Västmanland 76,5 79,5 ‑1,1 ‑1,1 1,2 ‑0,4
Västra Götaland 77,8 79,6 ‑1,1 ‑1,2 0,6 0,1
Örebro 76,7 78,9 ‑0,9 ‑1,1 0,9 ‑0,2
Östergötland 76,8 78,6 ‑0,3 ‑0,8 1,5 0,8
Riket 77,5 79,1 ‑0,9 ‑1,0 1,4 0,8

Störst andel kvinnor inom Vård och omsorg

Bland kvinnorna arbetade flest personer inom Vård och omsorg, 27 procent eller 636 800 personer, följt av Utbildning, 17 procent. Bland männen var Tillverkning- och utvinningsindustrin den näringsgren där flest personer arbetade, 16 procent eller 405 500 personer, följt av Företagstjänster, 13 procent. Även fördelningen av lönesumman visar att störst andel för kvinnor fanns inom Vård och omsorg med 26 procent, följt av Utbildning, 16 procent. För männen fanns de största andelarna av lönesumman inom Tillverkning- och utvinningsindustrin med 17 procent och Företagstjänster, 14 procent.

Antalet förvärvsarbetande inom Hotell och restauranger minskade med 12,3 procent vilket var den största minskningen efter näringsgren sen föregående år. Där arbetade 159 300 personer 2020. Näringsgrenen som ökade mest var Energi och miljö med 3,9 procent. 53 700 personer arbetade där 2020. Hotell och restauranger svarade också för den största minskningen av lönesumman, 10,6 procent mellan 2019 och 2020. Störst ökning av lönesumman fanns inom Energi och miljö som ökande med 6,2 procent.

Av de 15 redovisade näringsgrenarna hade sju en jämn könsfördelning, vilket innebär att ett kön representerade minst 40 procent av de förvärvsarbetande. Jämnast könsfördelning återfanns inom Hotell och restauranger och Finans- och försäkringsverksamhet, med 50 procent av vardera könet. Motsatsförhållande rådde inom Byggindustrin med 10 procent kvinnor och 90 procent män.

Definitioner och förklaringar

Registerbaserad lönesummestatistik, LSUM, mäter lönesumman för enbart de anställdas arbete under ett år medan registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS, mäter sysselsättningen för både anställda och egna företagare i november. 

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2022-11-24 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Sofia Löfgren

Telefon
010-479 65 86
E-post
sofia.lofgren@scb.se

Maria Nilsson

Telefon
010-479 60 78
E-post
maria.nilsson@scb.se