Till innehåll på sidan

Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren och NUTS2 (EU-standard), 2018

NäringsgrenSE11 –
Stockholm
SE12 –
Östra Mellansverige
SE22 –
Sydsverige
SE31 –
Norra Mellansverige
SE32 –
Mellersta Norrland
SE33 –
Övre Norrland
SE21 –
Småland med öarna
SE23 –
Västsverige
Totalt
A. Jordbruk, skogsbruk och fiske 4 066 15 232 13 527 12 721 7 346 8 465 14 225 17 096 92 678
män 2 491 11 633 9 867 9 759 5 665 6 489 11 128 13 107 70 139
kvinnor 1 575 3 599 3 660 2 962 1 681 1 976 3 097 3 989 22 539
B. Utvinning av mineral 233 837 361 835 190 5 800 364 412 9 032
män 163 708 303 724 167 4 402 311 335 7 113
kvinnor 70 129 58 111 23 1 398 53 77 1 919
C. Tillverkning 65 344 99 681 68 677 56 135 18 060 25 148 80 442 136 748 550 235
män 45 899 76 887 51 879 44 818 14 628 20 509 61 374 102 164 418 158
kvinnor 19 445 22 794 16 798 11 317 3 432 4 639 19 068 34 584 132 077
D. Försörjning av el, gas, värme och kyla 5 512 4 644 3 651 2 277 1 465 2 380 2 389 5 964 28 282
män 3 696 3 505 2 476 1 700 1 147 1 676 1 830 4 400 20 430
kvinnor 1 816 1 139 1 175 577 318 704 559 1 564 7 852
E. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 4 397 4 169 3 106 2 154 798 1 175 2 079 5 114 22 992
män 3 475 3 151 2 513 1 730 648 969 1 709 4 040 18 235
kvinnor 922 1 018 593 424 150 206 370 1 074 4 757
F. Byggverksamhet 83 873 60 104 50 233 32 968 14 032 21 766 27 624 72 917 363 517
män 73 605 54 859 45 329 30 528 13 052 19 918 25 472 66 024 328 787
kvinnor 10 268 5 245 4 904 2 440 980 1 848 2 152 6 893 34 730
G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 165 754 80 711 88 247 41 303 17 342 23 554 46 528 128 200 591 639
män 88 869 45 757 50 160 22 929 9 730 12 738 26 166 69 983 326 332
kvinnor 76 885 34 954 38 087 18 374 7 612 10 816 20 362 58 217 265 307
H. Transport och magasinering 63 825 31 475 31 845 16 617 8 507 12 311 20 998 48 342 233 920
män 49 251 25 212 25 094 13 373 7 036 10 098 16 480 37 022 183 566
kvinnor 14 574 6 263 6 751 3 244 1 471 2 213 4 518 11 320 50 354
I. Hotell- och restaturangverksamhet 53 758 22 164 21 484 12 481 6 069 7 982 12 181 32 794 168 913
män 29 387 10 890 10 788 5 854 2 889 3 552 5 675 15 743 84 778
kvinnor 24 371 11 274 10 696 6 627 3 180 4 430 6 506 17 051 84 135
J. Information- och kommunikationsverksamhet 104 935 19 637 24 720 7 031 5 199 6 471 8 452 33 206 209 651
män 72 226 14 627 18 296 5 233 3 900 4 792 5 994 24 553 149 621
kvinnor 32 709 5 010 6 424 1 798 1 299 1 679 2 458 8 653 60 030
K. Finans- och försäkringsverksamhet 55 720 6 704 8 603 2 943 3 910 3 025 3 351 11 882 96 138
män 29 427 2 952 4 167 1 330 1 700 1 361 1 565 5 359 47 861
kvinnor 26 293 3 752 4 436 1 613 2 210 1 664 1 786 6 523 48 277
L. Fastighetsverksamhet 21 057 13 092 12 107 6 511 2 750 3 959 5 836 16 217 81 529
män 12 027 7 823 7 428 4 085 1 720 2 542 3 809 9 770 49 204
kvinnor 9 030 5 269 4 679 2 426 1 030 1 417 2 027 6 447 32 325
M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 122 405 40 252 41 586 14 841 7 356 11 929 15 649 65 111 319 129
män 67 052 23 701 24 470 9 251 4 577 7 520 9 222 39 268 185 061
kvinnor 55 353 16 551 17 116 5 590 2 779 4 409 6 427 25 843 134 068
N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 86 286 43 878 37 645 18 737 9 746 12 117 20 672 56 880 285 961
män 46 321 24 924 20 865 10 195 5 310 6 765 12 030 32 362 158 772
kvinnor 39 965 18 954 16 780 8 542 4 436 5 352 8 642 24 518 127 189
O. Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 80 174 49 162 40 114 25 148 14 506 17 254 23 353 55 434 305 145
män 34 749 20 734 16 710 9 847 5 864 7 967 9 665 22 585 128 121
kvinnor 45 425 28 428 23 404 15 301 8 642 9 287 13 688 32 849 177 024
P. Utbildning 123 711 91 584 81 144 43 049 19 501 30 166 44 705 106 858 540 718
män 34 405 23 580 21 842 10 768 4 948 8 385 10 695 26 616 141 239
kvinnor 89 306 68 004 59 302 32 281 14 553 21 781 34 010 80 242 399 479
Q. Vård och omsorg; sociala tjänster 152 742 140 808 116 171 74 221 33 753 51 327 73 875 163 732 806 629
män 35 167 28 767 23 389 13 765 7 418 11 598 13 955 31 584 165 643
kvinnor 117 575 112 041 92 782 60 456 26 335 39 729 59 920 132 148 640 986
R. Kultur, nöje och fritid 29 604 13 190 12 655 8 036 3 676 4 498 6 305 18 619 96 583
män 14 954 6 600 6 538 4 213 2 020 2 250 3 222 9 023 48 820
kvinnor 14 650 6 590 6 117 3 823 1 656 2 248 3 083 9 596 47 763
S. Annan serviceverksamhet 35 250 17 570 15 877 8 897 4 077 5 450 9 009 21 094 117 224
män 12 343 6 109 5 575 2 898 1 434 1 958 3 344 7 371 41 032
kvinnor 22 907 11 461 10 302 5 999 2 643 3 492 5 665 13 723 76 192
T. Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 6 2 8 0 0 0 0 2 18
män 1 0 3 0 0 0 0 1 5
kvinnor 5 2 5 0 0 0 0 1 13
U. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 811 0 0 0 0 0 0 4 815
män 380 0 0 0 0 0 0 0 380
kvinnor 431 0 0 0 0 0 0 4 435
Ej specificerad verksamhet 6 338 7 863 7 899 6 845 2 586 2 861 6 836 9 943 51 171
män 2 709 3 433 3 041 3 149 1 148 1 174 2 594 4 001 21 249
kvinnor 3 629 4 430 4 858 3 696 1 438 1 687 4 242 5 942 29 922
Totalt 1 265 801 762 759 679 660 393 750 180 869 257 638 424 873 1 006 569 4 971 919
män 658 597 395 852 350 733 206 149 95 001 136 663 226 240 525 311 2 594 546
kvinnor 607 204 366 907 328 927 187 601 85 868 120 975 198 633 481 258 2 377 373

Kommentarer

Från och med november 2016 har SCB frångått principen om att forskning och utveckling (FoU) ska betraktas som hjälpverksamhet. Det innebär att fler företag än tidigare återfinns inom bransch 72 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
rams@scb.se