Till innehåll på sidan

Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren och NUTS2 (EU-standard), 2019 (Korrigerad 2021-03-05)

NäringsgrenSE11 - StockholmSE12 - Östra MellansverigeSE22 - SydsverigeSE31 - Norra MellansverigeSE32 - Mellersta NorrlandSE33 - Övre NorrlandSE21 - Småland med öarnaSE23 - VästsverigeTotalt
A. Jordbruk, skogsbruk och fiske 4 419 15 807 13 908 13 653 7 781 9 395 14 951 17 771 97 685
män 2 686 11 969 10 142 10 500 6 008 7 149 11 541 13 525 73 520
kvinnor 1 733 3 838 3 766 3 153 1 773 2 246 3 410 4 246 24 165
B. Utvinning av mineral 228 831 306 836 170 5 726 343 415 8 855
män 157 694 250 712 145 4 317 289 337 6 901
kvinnor 71 137 56 124 25 1 409 54 78 1 954
C. Tillverkning 65 083 98 557 67 183 54 947 17 781 24 607 78 926 131 840 538 924
män 45 470 75 637 50 289 43 657 14 280 19 869 59 941 98 116 407 259
kvinnor 19 613 22 920 16 894 11 290 3 501 4 738 18 985 33 724 131 665
D. Försörjning av el, gas, värme och kyla 5 428 5 056 3 512 2 291 1 493 2 439 2 339 5 862 28 420
män 3 578 3 729 2 341 1 690 1 157 1 679 1 772 4 262 20 208
kvinnor 1 850 1 327 1 171 601 336 760 567 1 600 8 212
E. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 4 467 3 944 3 334 2 106 871 1 132 2 196 5 284 23 334
män 3 488 3 012 2 645 1 667 707 918 1 764 4 132 18 333
kvinnor 979 932 689 439 164 214 432 1 152 5 001
F. Byggverksamhet 82 428 60 012 50 872 32 408 13 771 21 774 28 028 73 610 362 903
män 72 156 54 584 45 642 29 986 12 716 19 812 25 695 66 377 326 968
kvinnor 10 272 5 428 5 230 2 422 1 055 1 962 2 333 7 233 35 935
G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 166 949 80 570 89 391 41 213 17 497 23 271 47 102 128 362 594 355
män 89 547 45 212 50 612 22 819 9 817 12 499 26 276 69 385 326 167
kvinnor 77 402 35 358 38 779 18 394 7 680 10 772 20 826 58 977 268 188
H. Transport och magasinering 64 040 32 724 32 136 16 731 8 387 12 418 20 810 48 779 236 025
män 49 547 26 112 25 375 13 485 6 871 10 113 16 316 37 397 185 216
kvinnor 14 493 6 612 6 761 3 246 1 516 2 305 4 494 11 382 50 809
I. Hotell- och restaturangverksamhet 57 075 25 070 24 322 12 923 6 110 8 432 12 833 35 810 182 575
män 30 709 11 998 11 842 6 026 2 845 3 699 5 870 17 018 90 007
kvinnor 26 366 13 072 12 480 6 897 3 265 4 733 6 963 18 792 92 568
J. Information- och kommunikationsverksamhet 108 745 20 012 26 157 7 257 5 067 6 490 8 771 35 188 217 687
män 74 314 14 900 19 208 5 325 3 796 4 803 6 162 25 928 154 436
kvinnor 34 431 5 112 6 949 1 932 1 271 1 687 2 609 9 260 63 251
K. Finans- och försäkringsverksamhet 56 352 6 610 8 540 2 916 3 882 2 870 3 271 11 605 96 046
män 29 846 2 870 4 130 1 275 1 664 1 286 1 522 5 123 47 716
kvinnor 26 506 3 740 4 410 1 641 2 218 1 584 1 749 6 482 48 330
L. Fastighetsverksamhet 21 487 14 292 12 963 6 989 2 872 3 957 6 408 17 335 86 303
män 12 146 8 404 7 746 4 302 1 770 2 489 4 122 10 381 51 360
kvinnor 9 341 5 888 5 217 2 687 1 102 1 468 2 286 6 954 34 943
M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 124 722 41 903 42 617 15 098 7 531 12 117 16 084 69 114 329 186
män 67 430 24 258 24 739 9 336 4 603 7 562 9 382 41 603 188 913
kvinnor 57 292 17 645 17 878 5 762 2 928 4 555 6 702 27 511 140 273
N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 88 320 43 293 38 285 18 616 9 721 12 141 19 323 56 604 286 303
män 46 944 24 464 21 021 9 966 5 274 6 782 10 970 31 495 156 916
kvinnor 41 376 18 829 17 264 8 650 4 447 5 359 8 353 25 109 129 387
O. Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 76 717 49 725 41 209 24 969 14 243 17 044 23 469 57 097 304 473
män 32 153 20 633 17 121 9 792 5 634 7 664 9 653 22 732 125 382
kvinnor 44 564 29 092 24 088 15 177 8 609 9 380 13 816 34 365 179 091
P. Utbildning 127 839 95 270 82 708 43 625 19 549 29 825 45 196 108 782 552 794
män 35 385 24 481 22 107 10 853 4 827 8 194 10 596 26 843 143 286
kvinnor 92 454 70 789 60 601 32 772 14 722 21 631 34 600 81 939 409 508
Q. Vård och omsorg; sociala tjänster 155 045 145 208 116 822 75 666 34 026 51 360 73 953 162 619 814 699
män 35 583 30 567 23 739 14 350 7 685 11 806 14 127 31 739 169 596
kvinnor 119 462 114 641 93 083 61 316 26 341 39 554 59 826 130 880 645 103
R. Kultur, nöje och fritid 32 168 14 675 14 279 8 188 3 799 4 950 6 962 20 764 105 785
män 16 084 7 251 7 087 4 153 2 003 2 365 3 573 9 819 52 335
kvinnor 16 084 7 424 7 192 4 035 1 796 2 585 3 389 10 945 53 450
S. Annan serviceverksamhet 37 764 18 703 16 842 9 309 4 385 5 657 9 269 22 421 124 350
män 13 209 6 503 5 793 2 959 1 519 1 946 3 405 7 708 43 042
kvinnor 24 555 12 200 11 049 6 350 2 866 3 711 5 864 14 713 81 308
T. Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 4 1 0 0 0 0 0 1 6
män 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kvinnor 4 1 0 0 0 0 0 1 6
U. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 844 0 0 0 0 0 0 4 848
män 394 0 0 0 0 0 0 0 394
kvinnor 450 0 0 0 0 0 0 4 454
Ej specificerad verksamhet 8 626 9 259 10 341 7 422 2 672 3 915 9 088 12 014 63 337
män 3 709 3 852 3 997 3 109 1 205 1 621 3 301 4 951 25 745
kvinnor 4 917 5 407 6 344 4 313 1 467 2 294 5 787 7 063 37 592
Totalt 1 288 750 781 522 695 727 397 163 181 608 259 520 429 322 1 021 281 5 054 893
män 664 535 401 130 355 826 205 962 94 526 136 573 226 277 528 871 2 613 700
kvinnor 624 215 380 392 339 901 191 201 87 082 122 947 203 045 492 410 2 441 193

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
rams@scb.se