Till innehåll på sidan

Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren och NUTS2 (EU-standard), 2021

Näringsgren SE11 - Stockholm SE12 - Östra Mellansverige SE22 - Sydsverige SE31 - Norra Mellansverige SE32 - Mellersta Norrland SE33 - Övre Norrland SE21 - Småland med öarna SE23 - Västsverige Totalt
A. Jordbruk, skogsbruk och fiske 4 448 15 711 13 714 13 457 7 576 9 165 14 767 17 778 96 616
män 2 648 11 705 9 817 10 156 5 788 6 919 11 275 13 246 71 554
kvinnor 1 800 4 006 3 897 3 301 1 788 2 246 3 492 4 532 25 062
B. Utvinning av mineral 231 886 402 828 170 6 447 296 479 9 739
män 152 735 336 704 139 4 702 258 390 7 416
kvinnor 79 151 66 124 31 1 745 38 89 2 323
C. Tillverkning 66 899 97 981 69 522 53 922 17 296 25 196 78 523 129 210 538 549
män 46 267 74 897 51 611 42 585 13 702 19 971 59 461 95 626 404 120
kvinnor 20 632 23 084 17 911 11 337 3 594 5 225 19 062 33 584 134 429
D. Försörjning av el, gas, värme och kyla 6 126 5 193 3 691 2 289 1 748 2 599 2 330 6 017 29 993
män 3 975 3 823 2 435 1 797 1 372 1 770 1 808 4 400 21 380
kvinnor 2 151 1 370 1 256 492 376 829 522 1 617 8 613
E. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 4 743 4 039 3 569 2 243 959 1 276 2 564 5 809 25 202
män 3 590 3 050 2 818 1 726 770 1 029 2 035 4 459 19 477
kvinnor 1 153 989 751 517 189 247 529 1 350 5 725
F. Byggverksamhet 85 471 60 487 52 965 33 266 14 149 22 618 28 178 75 973 373 107
män 74 486 54 773 47 359 30 659 13 026 20 335 25 783 68 064 334 485
kvinnor 10 985 5 714 5 606 2 607 1 123 2 283 2 395 7 909 38 622
G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 167 442 81 433 88 099 41 010 17 125 22 838 48 406 128 839 595 192
män 90 309 46 102 49 486 22 741 9 701 12 316 27 245 70 087 327 987
kvinnor 77 133 35 331 38 613 18 269 7 424 10 522 21 161 58 752 267 205
H. Transport och magasinering 60 283 32 557 32 419 16 508 7 998 11 957 20 623 47 567 229 912
män 47 111 25 970 25 595 13 181 6 493 9 627 16 248 36 591 180 816
kvinnor 13 172 6 587 6 824 3 327 1 505 2 330 4 375 10 976 49 096
I. Hotell- och restaturangverksamhet 52 249 25 296 24 719 12 775 6 026 8 030 12 739 34 531 176 365
män 28 241 12 122 11 953 6 043 2 826 3 617 5 894 16 662 87 358
kvinnor 24 008 13 174 12 766 6 732 3 200 4 413 6 845 17 869 89 007
J. Information- och kommunikationsverksamhet 115 530 20 651 28 823 7 448 4 979 6 585 9 029 37 522 230 567
män 78 151 15 305 21 046 5 449 3 722 4 878 6 275 27 383 162 209
kvinnor 37 379 5 346 7 777 1 999 1 257 1 707 2 754 10 139 68 358
K. Finans- och försäkringsverksamhet 61 193 6 508 8 513 2 835 3 856 2 907 3 311 11 646 100 769
män 32 693 2 811 4 100 1 216 1 628 1 336 1 528 5 236 50 548
kvinnor 28 500 3 697 4 413 1 619 2 228 1 571 1 783 6 410 50 221
L. Fastighetsverksamhet 22 336 14 646 13 412 6 790 2 869 3 983 6 476 17 327 87 839
män 12 496 8 534 7 941 4 184 1 699 2 452 4 153 10 256 51 715
kvinnor 9 840 6 112 5 471 2 606 1 170 1 531 2 323 7 071 36 124
M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 126 758 44 732 43 057 15 202 7 761 12 379 16 112 69 267 335 268
män 68 356 25 494 24 512 9 301 4 677 7 664 9 275 41 233 190 512
kvinnor 58 402 19 238 18 545 5 901 3 084 4 715 6 837 28 034 144 756
N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 88 616 46 198 40 329 19 416 9 990 12 543 20 991 59 537 297 620
män 47 223 26 736 22 406 10 583 5 425 7 102 12 159 34 097 165 731
kvinnor 41 393 19 462 17 923 8 833 4 565 5 441 8 832 25 440 131 889
O. Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 80 509 52 865 43 830 25 932 15 295 17 522 24 336 61 572 321 861
män 33 773 22 413 17 852 10 002 5 882 7 593 9 654 24 548 131 717
kvinnor 46 736 30 452 25 978 15 930 9 413 9 929 14 682 37 024 190 144
P. Utbildning 127 103 92 741 82 753 43 157 18 952 29 406 45 062 107 949 547 123
män 35 725 23 369 22 041 10 753 4 720 8 042 10 740 26 196 141 586
kvinnor 91 378 69 372 60 712 32 404 14 232 21 364 34 322 81 753 405 537
Q. Vård och omsorg; sociala tjänster 157 720 145 915 117 041 75 605 33 321 49 614 73 724 164 393 817 333
män 37 129 31 823 24 624 14 917 7 884 11 893 14 594 33 577 176 441
kvinnor 120 591 114 092 92 417 60 688 25 437 37 721 59 130 130 816 640 892
R. Kultur, nöje och fritid 32 850 14 449 14 377 8 000 3 866 4 909 6 900 20 269 105 620
män 16 407 6 947 7 073 3 992 2 004 2 310 3 539 9 720 51 992
kvinnor 16 443 7 502 7 304 4 008 1 862 2 599 3 361 10 549 53 628
S. Annan serviceverksamhet 38 180 18 277 16 468 8 860 4 154 5 428 9 143 21 823 122 333
män 13 359 6 312 5 748 2 868 1 407 1 879 3 329 7 491 42 393
kvinnor 24 821 11 965 10 720 5 992 2 747 3 549 5 814 14 332 79 940
T. Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 8 1 0 0 0 0 0 1 10
män 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kvinnor 8 1 0 0 0 0 0 1 10
U. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 846 0 2 0 0 0 0 9 857
män 398 0 2 0 0 0 0 1 401
kvinnor 448 0 0 0 0 0 0 8 456
Ej specificerad verksamhet 7 926 9 319 11 190 7 070 2 740 3 684 8 368 12 007 62 304
män 3 577 3 881 4 227 2 901 1 200 1 471 3 132 5 010 25 399
kvinnor 4 349 5 438 6 963 4 169 1 540 2 213 5 236 6 997 36 905
Totalt 1 307 467 789 885 708 895 396 613 180 830 259 086 431 878 1 029 525 5 104 179
män 676 066 406 802 362 982 205 758 94 065 136 906 228 385 534 273 2 645 237
kvinnor 631 401 383 083 345 913 190 855 86 765 122 180 203 493 495 252 2 458 942

Från och med 2020 kan förändringar i Försvarsmaktens redovisning påverka jämförelser med tidigare år.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-24

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
rams@scb.se