Till innehåll på sidan

Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren och NUTS2 (EU-standard)

År 2016

Näringsgren SE11 - Stockholm SE12 - Östra Mellansverige SE22 - Sydsverige SE31 - Norra Mellansverige SE32 - Mellersta Norrland SE33 - Övre Norrland SE21 - Småland med öarna SE23 - Västsverige Totalt
A. Jordbruk, skogsbruk och fiske 4 055 15 638 14 004 12 969 7 439 8 631 14 639 17 397 94 772
män 2 516 12 082 10 328 10 003 5 782 6 708 11 482 13 448 72 349
kvinnor 1 539 3 556 3 676 2 966 1 657 1 923 3 157 3 949 22 423
B. Utvinning av mineral 254 720 376 810 185 5 771 350 495 8 961
män 179 608 324 699 163 4 491 307 417 7 188
kvinnor 75 112 52 111 22 1 280 43 78 1 773
C. Tillverkning 62 545 98 340 68 795 56 341 17 917 24 832 77 638 133 404 539 812
män 43 987 76 018 51 987 45 039 14 548 20 428 59 207 99 658 410 872
kvinnor 18 558 22 322 16 808 11 302 3 369 4 404 18 431 33 746 128 940
D. Försörjning av el, gas, värme och kyla 5 374 4 517 3 388 2 122 1 451 2 364 2 420 5 996 27 632
män 3 635 3 466 2 309 1 569 1 160 1 708 1 865 4 435 20 147
kvinnor 1 739 1 051 1 079 553 291 656 555 1 561 7 485
E. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 4 205 4 049 3 174 1 996 828 1 126 1 817 4 787 21 982
män 3 297 3 086 2 592 1 632 674 938 1 489 3 788 17 496
kvinnor 908 963 582 364 154 188 328 999 4 486
F. Byggverksamhet 79 868 56 979 47 065 30 654 13 238 20 688 26 289 68 880 343 661
män 70 800 52 275 42 799 28 460 12 327 19 042 24 337 62 789 312 829
kvinnor 9 068 4 704 4 266 2 194 911 1 646 1 952 6 091 30 832
G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 162 621 78 776 86 401 40 865 17 493 23 968 46 191 125 369 581 684
män 87 086 44 146 48 887 22 292 9 825 12 836 25 603 68 249 318 924
kvinnor 75 535 34 630 37 514 18 573 7 668 11 132 20 588 57 120 262 760
H. Transport och magasinering 61 594 30 214 30 550 16 223 8 624 12 250 19 723 47 137 226 315
män 47 558 24 305 24 023 13 191 7 061 10 070 15 692 36 026 177 926
kvinnor 14 036 5 909 6 527 3 032 1 563 2 180 4 031 11 111 48 389
I. Hotell- och restaturangverksamhet 53 493 21 877 20 963 12 328 5 976 8 110 12 034 32 862 167 643
män 28 628 10 256 10 061 5 391 2 768 3 447 5 305 15 156 81 012
kvinnor 24 865 11 621 10 902 6 937 3 208 4 663 6 729 17 706 86 631
J. Information- och kommunikationsverksamhet 100 346 18 370 22 676 6 666 5 109 6 054 8 015 30 219 197 455
män 69 332 13 575 16 553 4 947 3 737 4 405 5 598 22 312 140 459
kvinnor 31 014 4 795 6 123 1 719 1 372 1 649 2 417 7 907 56 996
K. Finans- och försäkringsverksamhet 52 833 7 044 8 510 3 013 3 795 3 025 3 604 11 710 93 534
män 27 541 3 111 4 061 1 352 1 722 1 350 1 720 5 273 46 130
kvinnor 25 292 3 933 4 449 1 661 2 073 1 675 1 884 6 437 47 404
L. Fastighetsverksamhet 20 001 12 535 11 560 6 176 2 773 3 828 5 835 15 954 78 662
män 11 632 7 539 7 143 4 005 1 757 2 413 3 842 9 788 48 119
kvinnor 8 369 4 996 4 417 2 171 1 016 1 415 1 993 6 166 30 543
M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 114 080 37 386 38 649 13 922 7 157 10 866 14 829 57 461 294 350
män 63 098 21 846 22 796 8 648 4 444 6 881 8 916 35 184 171 813
kvinnor 50 982 15 540 15 853 5 274 2 713 3 985 5 913 22 277 122 537
N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 84 359 40 895 36 604 18 493 9 149 12 259 19 789 52 565 274 113
män 44 726 22 462 20 089 9 962 5 066 6 859 11 284 29 636 150 084
kvinnor 39 633 18 433 16 515 8 531 4 083 5 400 8 505 22 929 124 029
O. Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 75 563 45 267 35 567 24 231 13 333 16 579 20 883 50 879 282 302
män 33 181 19 279 15 345 9 306 5 317 7 724 8 627 21 266 120 045
kvinnor 42 382 25 988 20 222 14 925 8 016 8 855 12 256 29 613 162 257
P. Utbildning 119 673 87 343 78 032 40 902 19 201 29 754 43 178 102 980 521 063
män 33 230 22 851 20 773 10 143 4 822 8 333 10 409 25 902 136 463
kvinnor 86 443 64 492 57 259 30 759 14 379 21 421 32 769 77 078 384 600
Q. Vård och omsorg; sociala tjänster 153 583 140 697 117 082 74 847 34 392 51 919 74 700 164 825 812 045
män 35 014 28 264 23 188 13 717 7 408 11 281 13 793 31 332 163 997
kvinnor 118 569 112 433 93 894 61 130 26 984 40 638 60 907 133 493 648 048
R. Kultur, nöje och fritid 28 557 12 892 12 447 8 002 3 696 4 466 5 966 18 067 94 093
män 14 523 6 395 6 449 4 219 2 041 2 248 3 074 8 822 47 771
kvinnor 14 034 6 497 5 998 3 783 1 655 2 218 2 892 9 245 46 322
S. Annan serviceverksamhet 34 840 17 908 15 978 8 781 4 143 5 393 9 323 21 197 117 563
män 12 225 6 315 5 719 2 846 1 462 1 910 3 577 7 406 41 460
kvinnor 22 615 11 593 10 259 5 935 2 681 3 483 5 746 13 791 76 103
T. Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 4 1 6 0 0 0 0 1 12
män 0 0 2 0 0 0 0 0 2
kvinnor 4 1 4 0 0 0 0 1 10
U. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 593 0 1 0 0 0 1 3 598
män 257 0 0 0 0 0 0 1 258
kvinnor 336 0 1 0 0 0 1 2 340
Ej specificerad verksamhet 6 878 7 254 7 911 5 522 2 581 2 676 6 102 11 149 50 073
män 2 830 3 033 3 017 2 280 1 179 1 122 2 294 4 329 20 084
kvinnor 4 048 4 221 4 894 3 242 1 402 1 554 3 808 6 820 29 989
Totalt 1 225 319 738 702 659 739 384 863 178 480 254 559 413 326 973 337 4 828 325
män 635 275 380 912 338 445 199 701 93 263 134 194 218 421 505 217 2 505 428
kvinnor 590 044 357 790 321 294 185 162 85 217 120 365 194 905 468 120 2 322 897

Kommentarer

Från och med november 2016 har SCB frångått principen om att forskning och utveckling (FoU) ska betraktas som hjälpverksamhet. Det innebär att fler företag än tidigare återfinns inom bransch 72 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
rams@scb.se