There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren och NUTS2 (EU-standard), 2020 Till innehåll på sidan

Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren och NUTS2 (EU-standard), 2020

Näringsgren SE11 - Stockholm SE12 - Östra Mellansverige SE22 - Sydsverige SE31 - Norra Mellansverige SE32 - Mellersta Norrland SE33 - Övre Norrland SE21 - Småland med öarna SE23 - Västsverige Totalt
A. Jordbruk, skogsbruk och fiske 4 464 15 900 14 001 13 699 7 827 9 602 15 103 17 861 98 457
män 2 688 11 875 10 108 10 375 6 020 7 177 11 553 13 428 73 224
kvinnor 1 776 4 025 3 893 3 324 1 807 2 425 3 550 4 433 25 233
B. Utvinning av mineral 237 831 293 855 179 6 104 284 406 9 189
män 167 702 238 709 150 4 546 245 331 7 088
kvinnor 70 129 55 146 29 1 558 39 75 2 101
C. Tillverkning 65 032 96 375 66 396 53 305 17 397 24 139 76 353 128 855 527 852
män 45 222 73 937 49 742 42 377 13 843 19 383 57 969 95 895 398 368
kvinnor 19 810 22 438 16 654 10 928 3 554 4 756 18 384 32 960 129 484
D. Försörjning av el, gas, värme och kyla 5 815 5 171 3 692 2 290 1 668 2 549 2 329 6 098 29 612
män 3 804 3 813 2 463 1 794 1 301 1 759 1 819 4 458 21 211
kvinnor 2 011 1 358 1 229 496 367 790 510 1 640 8 401
E. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 4 595 3 695 3 465 2 258 966 1 176 2 429 5 512 24 096
män 3 524 2 848 2 745 1 762 770 954 1 935 4 267 18 805
kvinnor 1 071 847 720 496 196 222 494 1 245 5 291
F. Byggverksamhet 83 395 59 221 51 110 32 427 13 560 21 996 27 971 74 063 363 743
män 72 809 53 815 45 792 29 973 12 489 19 940 25 631 66 526 326 975
kvinnor 10 586 5 406 5 318 2 454 1 071 2 056 2 340 7 537 36 768
G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 163 080 80 174 88 841 40 716 16 978 22 568 47 011 125 788 585 156
män 88 282 45 197 50 297 22 565 9 596 12 192 26 372 68 555 323 056
kvinnor 74 798 34 977 38 544 18 151 7 382 10 376 20 639 57 233 262 100
H. Transport och magasinering 59 072 31 588 30 917 16 273 7 988 11 802 20 095 46 477 224 212
män 45 965 25 257 24 441 13 028 6 547 9 620 15 870 35 693 176 421
kvinnor 13 107 6 331 6 476 3 245 1 441 2 182 4 225 10 784 47 791
I. Hotell- och restaturangverksamhet 46 564 22 799 22 242 11 768 5 512 7 326 11 420 31 701 159 332
män 25 888 11 183 10 919 5 670 2 673 3 326 5 332 15 513 80 504
kvinnor 20 676 11 616 11 323 6 098 2 839 4 000 6 088 16 188 78 828
J. Information- och kommunikationsverksamhet 109 715 19 851 26 944 7 205 4 787 6 375 8 516 35 167 218 560
män 74 806 14 794 19 889 5 310 3 574 4 728 5 971 25 971 155 043
kvinnor 34 909 5 057 7 055 1 895 1 213 1 647 2 545 9 196 63 517
K. Finans- och försäkringsverksamhet 58 327 6 583 8 637 2 911 3 830 2 913 3 307 11 692 98 200
män 30 999 2 844 4 220 1 271 1 618 1 319 1 541 5 201 49 013
kvinnor 27 328 3 739 4 417 1 640 2 212 1 594 1 766 6 491 49 187
L. Fastighetsverksamhet 21 941 14 341 13 163 6 713 2 871 3 978 6 410 17 270 86 687
män 12 336 8 483 7 896 4 145 1 760 2 492 4 150 10 385 51 647
kvinnor 9 605 5 858 5 267 2 568 1 111 1 486 2 260 6 885 35 040
M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 120 633 41 283 41 675 14 828 7 390 12 119 15 866 67 320 321 114
män 65 325 23 845 24 073 9 126 4 482 7 496 9 171 40 333 183 851
kvinnor 55 308 17 438 17 602 5 702 2 908 4 623 6 695 26 987 137 263
N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 83 978 42 689 37 694 18 341 9 593 11 709 18 777 54 409 277 190
män 45 185 24 000 20 803 9 854 5 253 6 493 10 604 30 237 152 429
kvinnor 38 793 18 689 16 891 8 487 4 340 5 216 8 173 24 172 124 761
O. Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 79 583 52 372 42 631 24 946 14 390 16 931 23 485 60 454 314 792
män 33 374 22 223 17 543 9 653 5 650 7 409 9 532 24 177 129 561
kvinnor 46 209 30 149 25 088 15 293 8 740 9 522 13 953 36 277 185 231
P. Utbildning 126 338 94 496 82 086 42 704 19 183 29 057 44 753 106 301 544 918
män 35 322 24 488 21 981 10 701 4 790 7 995 10 659 25 946 141 882
kvinnor 91 016 70 008 60 105 32 003 14 393 21 062 34 094 80 355 403 036
Q. Vård och omsorg; sociala tjänster 155 038 143 928 116 904 74 688 33 747 50 108 73 902 160 909 809 224
män 36 440 30 958 24 191 14 494 7 899 11 744 14 570 32 153 172 449
kvinnor 118 598 112 970 92 713 60 194 25 848 38 364 59 332 128 756 636 775
R. Kultur, nöje och fritid 30 766 13 553 13 563 7 604 3 594 4 773 6 528 18 356 98 737
män 15 506 6 631 6 808 3 863 1 905 2 264 3 355 8 912 49 244
kvinnor 15 260 6 922 6 755 3 741 1 689 2 509 3 173 9 444 49 493
S. Annan serviceverksamhet 37 575 17 970 16 331 8 898 4 227 5 462 8 972 21 631 121 066
män 13 200 6 185 5 615 2 814 1 446 1 845 3 258 7 478 41 841
kvinnor 24 375 11 785 10 716 6 084 2 781 3 617 5 714 14 153 79 225
T. Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 5 1 0 0 0 0 0 1 7
män 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kvinnor 5 1 0 0 0 0 0 1 7
U. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 862 1 1 0 1 0 1 8 874
män 407 1 1 0 0 0 1 1 411
kvinnor 455 0 0 0 1 0 0 7 463
Ej specificerad verksamhet 8 341 9 250 10 140 7 747 2 907 4 161 8 924 12 256 63 726
män 3 777 3 832 4 055 3 156 1 287 1 694 3 287 5 072 26 160
kvinnor 4 564 5 418 6 085 4 591 1 620 2 467 5 637 7 184 37 566
Totalt 1 265 356 772 072 690 726 390 176 178 595 254 848 422 436 1 002 535 4 976 744
män 655 026 396 911 353 820 202 640 93 053 134 376 222 825 520 532 2 579 183
kvinnor 610 330 375 161 336 906 187 536 85 542 120 472 199 611 482 003 2 397 561

Från och med 2020 kan förändringar i Försvarsmaktens redovisning påverka jämförelser med tidigare år.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-25

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
rams@scb.se