Till innehåll på sidan

Antal förvärvsarbetande efter kön, 1985–2020

Definitioner och förklaringar

Ny källa och metod för klassificering av förvärvsarbetande i RAMS från och med årgång 2019.

Justerad metod för klassificering av förvärvsarbetande i RAMS från och med årgång 2011.

Ny källa för egenföretagare och justerad skattningsmetod i RAMS från och med 2004.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-25

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
rams@scb.se