Till innehåll på sidan

Beskrivning av Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

SCB:s registerbaserade arbets­marknads­statistik (RAMS) är en årlig total­räknad under­sökning som till största delen baseras på arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) och de egna företagarnas själv­deklara­tioner.

Via kontroll­uppgiften kan enskilda personer kopplas till företag och arbets­ställen. Detta gör det möjligt att redovisa personer efter branscher, sektorer, företags­storlekar m.m. Dessutom kan företagen beskrivas utifrån de anställdas egen­skaper; t.ex. kön, utbild­ning och ålder. Genom att jämföra bostads­ort och arbets­ställets belägenhet kan också pendlings­statistik tas fram.

RAMS har flera starka sidor:

  • Detaljeringsnivån; data kan redovisas på små geografiska nivåer (län, kommuner och del­områden av kommuner), fin­för­delad bransch­indelning (5-siffrig SNI-kod), detaljerad utbild­nings­nivå och mycket annat.
  • Enskilda personer, företag och arbets­ställen kan följas över tiden, vilket gör att man kan redovisa flöden på arbets­marknaden och genomföra longitud­inella studier.
  • Uppgifter om individer och företag kan kopplas till varandra, vilket tillåter sam­bearbet­ningar med alla typer av register.

RAMS finns för årgångarna 1985–2021. Resultaten publiceras i Statistikdatabasen och tabell­paketet AMPAK (arbets­marknads­statistiskt paket), som redovisar statistik på läns-, kommun- och del­områdes­nivå. AMPAK erbjuds i första hand kommuner men är också tillgängligt för andra intresserade.