Till innehåll på sidan

Justerad metod för skattning av personer 65 år och äldre i RAMS från och med årgång 2011

I framställningen av den Registerbaserade arbetsmarknads­statistiken (RAMS) avseende årgång 2011 har SCB gjort en del förändringar jämfört med tidigare årgångar. Förändringen påverkar främst personer som är 65 år och äldre.

Förändringarna görs för att få en enhetligare behandling av gruppen egna företagare samt för att få en populations­avgränsning beträffande ålder som överens­stämmer med Arbetskrafts­undersökningarna (AKU). Förändringen innebär ett tidsseriebrott jämfört med tidigare årgångar av RAMS.

Nedan finns utförligare beskrivning av förändringen.