Till innehåll på sidan

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2016

Serie:
AM33 - Yrkesregistret med yrkesstatistik
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-am33sm1801_pdf
ISSN:
1654-2894 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-03-07
Förfrågningar:

Linn Eriksson

010-479 61 34

linn.eriksson@scb.se