Till innehåll på sidan

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2018

Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke

Statistiknyhet från SCB 2020-03-05 9.30

Det vanligaste yrket i riket 2018 var undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. 91 procent av dessa var kvinnor och 9 procent var män. Det var även det vanligaste yrket för kvinnor. Vanligaste yrket bland män var lager- och terminalpersonal med 78 procent män och 22 procent kvinnor.

Av de 30 största yrkena så var det jämnast könsfördelning bland kockar och kallskänkor med 51 procent kvinnor och 49 procent män. Jämn könsfördelning räknas det som när fördelningen är 40 respektive 60 procent.

De 30 vanligaste yrkena i riket för anställda 16-64 år, 2018

Diagram: De 30 vanligaste yrkena i riket för anställda 16-64 år, 2018

Det vanligaste yrket för utrikes födda var städare där antalet utrikes födda var 45 090. Yrket med störst andel utrikes födda var pizzabagare. Det var även yrket med störst andel utrikes födda män, 89 procent. Yrket med störst andel utrikes födda kvinnor var övrig hemservicepersonal med 67 procent. Därefter följde städare med 56 procent. Av de anställda i åldern 16–64 år var 18 procent utrikes födda.

De 15 yrkena med störst andel anställda utrikes födda, 2018
Yrke1)TotaltAntal
Inrikes
födda
Antal
Utrikes
födda
Andel
Utrikes
födda
Pizzabagare m.fl.
4 060 860 3 200 79
Övrig hemservicepersonal m.fl.
3 770 1 220 2 550 68
Städare
74 800 29 710 45 090 60
Översättare, tolkar och lingvister m.fl.
2 740 1 290 1 450 53
Doktorander
9 770 4 720 5 060 52
Buss- och spårvagnsförare
23 910 11 710 12 200 51
Maskinoperatörer, blekning,
färgning och tvättning
2 990 1 520 1 470 49
Taxiförare m.fl.
11 060 5 640 5 410 49
Koreografer och dansare
370 200 170 47
Övriga skönhets- och kroppsterapeuter
1 110 590 510 46
Slaktare och styckare m.fl.
3 260 1 800 1 460 45
Forskarassistenter m.fl.
2 930 1 630 1 310 45
Maskinoperatörer, kött- och
fiskberedningsindustri
4 600 2 580 2 020 44
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
68 150 39 250 28 910 42
Reklamutdelare och tidningsdistributörer
6 520 3 790 2 730 42
Totalt
4 345 500 3 552 700 792 900 18

1) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. Totalt antal för de med yrkesuppgift. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal.

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de i ålder 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år.  Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår i ramen. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Yrke är klassificerat och grupperat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2018 (pdf)

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras i mars 2021.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Linn Eriksson

Telefon
010-479 61 34
E-post
linn.eriksson@scb.se