Till innehåll på sidan

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2020

Vanligaste yrket i riket var Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende

Statistiknyhet från SCB 2022-03-10 8.00

Det vanligaste yrket i riket var Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där fanns totalt 129 000 anställda, varav 90 procent var kvinnor och 10 procent var män. Det var även det vanligaste yrket för kvinnor. Vanligaste yrket för män var Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl., som var det sjätte vanligaste yrket totalt, med 81 procent män och 19 procent kvinnor.

Av de 30 största yrkena så var det jämn könsfördelning inom fyra yrken, jämnast könsfördelning var det bland Kockar och kallskänkor med 51 procent kvinnor och 49 procent män. Jämn könsfördelning räknas det som när fördelningen är mellan 40 och 60 procent.

De 30 vanligaste yrkena i riket för anställda 16-64 år, 2020

diagram

Det vanligaste yrket för kvinnor var Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där antalet anställda kvinnor var 116 040 med en medelålder på 45 år följt av Grundskollärare där det var 81 700 antal anställda kvinnor med en medelålder på 43 år.

De tio vanligaste yrkena i riket för anställda kvinnor 16-64 år, 2020
Yrke1Totalt antal kvinnorTotalt antal mänAndel kvinnorMedelålder kvinnor
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
116 040 12 950 90 45
Grundskollärare
81 700 28 430 74 43
Barnskötare
79 990 8 390 91 40
Butikssäljare, fackhandel
64 770 41 420 61 34
Förskollärare
62 920 2 670 96 43
Vårdbiträden
55 710 21 300 72 36
Butikssäljare, dagligvaror
55 300 29 020 66 33
Städare
53 850 19 940 73 44
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
52 580 13 750 79 44
Vårdare, boendestödjare
51 250 18 910 73 43

1 Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. Siffrorna är avrundade till närmaste tiotal.

Det vanligaste yrket för män var Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. där antalet anställda var 70 200 med en medelålder på 40 år följt av Lager- och terminalpersonal där det var 67 770 antal anställda med en medelålder på 37 år.

De tio vanligaste yrkena i riket för anställda män 16-64 år, 2020
Yrke1Totalt antal mänTotalt antal kvinnorAndel mänMedelålder män
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
70 200 16 230 81 40
Lager- och terminalpersonal
67 770 21 170 76 37
Företagssäljare
62 720 22 900 73 44
Lastbilsförare m.fl.
50 870 4 240 92 42
Träarbetare, snickare m.fl.
45 630 620 99 40
Butikssäljare, fackhandel
41 420 64 770 39 35
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete
40 210 6 830 85 42
Fastighetsskötare
34 700 7 160 83 46
Installations- och serviceelektriker
32 540 790 98 37
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
31 390 900 97 39

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer i ålder 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen fått en lön i november som överstiger 99 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår i ramen. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Yrke är klassificerat och grupperat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras i mars 2023.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Linn Eriksson

Telefon
010-479 61 34
E-post
linn.eriksson@scb.se