Till innehåll på sidan

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2021

Vanligaste yrket i riket var Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende

Statistiknyhet från SCB 2023-03-08 8.00

Det vanligaste yrket i riket var Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där fanns totalt 129 350 anställda, varav 89 procent var kvinnor och 11 procent var män. Det var även det vanligaste yrket för kvinnor. Vanligaste yrket för män var Lager- och terminalpersonal som var det fjärde vanligaste yrket totalt, med 76 procent män och 24 procent kvinnor.

Av de 30 största yrkena så var det jämn könsfördelning inom fyra yrken, jämnast könsfördelning var det bland Kockar och kallskänkor med 50 procent kvinnor och 50 procent män. Jämn könsfördelning räknas det som när fördelningen är 40 respektive 60 procent.

De 30 vanligaste yrkena i riket för anställda 16-64 år, 2021

Diagram

Det vanligaste yrket för kvinnor var Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där antalet anställda var 114 820 med en medelålder på 45 år följt av Grundskollärare där det var 83 160 antal anställda med en medelålder på 43 år.

De 10 vanligaste yrkena i riket för anställda kvinnor 16-64 år, 2021

Yrke1

Totalt antal kvinnor Totalt antal män Andel kvinnor Medelålder kvinnor
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
114 820 14 530 89 45
Grundskollärare
83 160 29 330 74 43
Barnskötare
81 140 8 580 90 40
Butikssäljare, fackhandel
64 620 42 190 60 34
Förskollärare
62 860 2 720 96 43
Butikssäljare, dagligvaror
57 850 31 100 65 33
Vårdbiträden
56 290 22 740 71 36
Städare
54 680 20 930 72 44
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
53 230 14 180 79 44
Vårdare, boendestödjare
52 380 19 940 72 43

1 Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal.

Det vanligaste yrket för män var Lager- och terminalpersonal där antalet anställda var 73 710 med en medelålder på 37 år följt av Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. där det var 73 510 antal anställda med en medelålder på 40 år.

De 10 vanligaste yrkena i riket för anställda män 16-64 år, 2021

Yrke1

Totalt antal män Totalt antal kvinnor Andel män Medelålder män
Lager- och terminalpersonal
73 710 23 650 76 37
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
73 510 17 320 81 40
Företagssäljare
63 010 23 500 73 45
Lastbilsförare m.fl.
50 610 4 530 92 42
Träarbetare, snickare m.fl.
48 360 670 99 40
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete
43 070 7 840 85 42
Butikssäljare, fackhandel
42 190 64 620 40 35
Fastighetsskötare
34 390 7 330 82 46
Installations- och serviceelektriker
33 790 870 97 37
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
31 430 920 97 39

1 Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal.

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de i ålder 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen fått en lön i november som överstiger 99 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår i ramen. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Yrke är klassificerat och grupperat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet publiceras i mars 2024.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Linn Eriksson

Telefon
010-479 61 34
E-post
linn.eriksson@scb.se