Till innehåll på sidan

20 vanligaste yrkena för kvinnor

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal kvinnor i yrket, år 2021

SSYK

Yrke

Antal kvinnor Totalt Kvinnor %
5321
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
114 820 129 350 89
2341
Grundskollärare
83 160 112 500 74
5311
Barnskötare
81 140 89 720 90
5223
Butikssäljare, fackhandel
64 620 106 810 60
2343
Förskollärare
62 860 65 580 96
5222
Butikssäljare, dagligvaror
57 850 88 950 65
5330
Vårdbiträden
56 290 79 030 71
9111
Städare
54 680 75 600 72
4119
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
53 230 67 410 79
5342
Vårdare, boendestödjare
52 380 72 320 72
5343
Personliga assistenter
47 150 66 050 71
2221
Grundutbildade sjuksköterskor
45 450 51 370 88
2422
Planerare och utredare m.fl.
41 930 63 660 66
9412
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
38 360 65 240 59
5323
Undersköterskor, vård- och specialavdelning
34 850 38 810 90
4111
Ekonomiassistenter m.fl.
31 280 36 250 86
5312
Elevassistenter m.fl.
25 250 40 160 63
4322
Lager- och terminalpersonal
23 650 97 370 24
3322
Företagssäljare
23 500 86 510 27
3313
Redovisningsekonomer
21 880 27 770 79

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha fått en lön i november som överstiger 99 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?