Till innehåll på sidan

20 vanligaste yrkena för kvinnor

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal kvinnor i yrket, år 2018

ssyk4_2012

Yrke

Antal kvinnor Totalt Kvinnor %
5321
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
123 371 135 263 91
5311
Barnskötare
80 405 90 008 89
2341
Grundskollärare
79 165 106 080 75
2343
Förskollärare
66 253 69 228 96
5223
Butikssäljare, fackhandel
66 201 109 526 60
5330
Vårdbiträden
58 362 76 698 76
4119
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
56 502 72 265 78
5222
Butikssäljare, dagligvaror
55 424 84 252 66
9111
Städare
54 878 74 797 73
5343
Personliga assistenter
49 360 68 250 72
5342
Vårdare, boendestödjare
49 325 66 649 74
2221
Grundutbildade sjuksköterskor
42 151 47 450 89
9412
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
41 784 68 153 61
2422
Planerare och utredare m.fl.
38 846 60 440 64
5323
Undersköterskor, vård- och specialavdelning
34 354 37 889 91
4111
Ekonomiassistenter m.fl.
33 657 38 657 87
3322
Företagssäljare
24 135 90 286 27
5312
Elevassistenter m.fl.
22 506 36 832 61
5120
Kockar och kallskänkor
21 170 41 586 51
3313
Redovisningsekonomer
21 065 26 793 79

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Förvärvsarbetande: Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som var tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår. För en utförligare beskrivning av metoden se den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-03-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?