Till innehåll på sidan

20 vanligaste yrkena för kvinnor

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal kvinnor i yrket, år 2020

ssyk4_2012

Yrke

Antal kvinnor Totalt Kvinnor %
5321
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
116 040 128 990 90
2341
Grundskollärare
81 700 110 120 74
5311
Barnskötare
79 990 88 380 91
5223
Butikssäljare, fackhandel
64 770 106 200 61
2343
Förskollärare
62 920 65 590 96
5330
Vårdbiträden
55 710 77 000 72
5222
Butikssäljare, dagligvaror
55 300 84 310 66
9111
Städare
53 850 73 790 73
4119
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
52 580 66 330 79
5342
Vårdare, boendestödjare
51 250 70 160 73
5343
Personliga assistenter
47 640 66 520 72
2221
Grundutbildade sjuksköterskor
44 030 49 730 89
2422
Planerare och utredare m.fl.
40 020 61 000 66
9412
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
37 620 62 710 60
5323
Undersköterskor, vård- och specialavdelning
34 430 38 130 90
4111
Ekonomiassistenter m.fl.
32 050 37 060 86
5312
Elevassistenter m.fl.
24 170 38 650 63
3322
Företagssäljare
22 900 85 620 27
3313
Redovisningsekonomer
21 360 27 120 79
4322
Lager- och terminalpersonal
21 170 88 930 24

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha fått en lön i november som överstiger 99 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-10

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?