Till innehåll på sidan

20 vanligaste yrkena för kvinnor

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal kvinnor i yrket, år 2016

ssyk4_2012YrkeAntal
kvinnor
TotaltKvinnor %
5321
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård
och äldreboende
127 554 138 161 92
5311
Barnskötare
75 782 84 761 89
2341
Grundskollärare
75 707 100 939 75
2343
Förskollärare
67 834 70 909 96
5223
Butikssäljare, fackhandel
62 930 103 437 61
5330
Vårdbiträden
61 930 76 546 81
4119
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
59 989 76 156 79
9111
Städare
54 328 72 751 75
5343
Personliga assistenter
53 604 72 566 74
5222
Butikssäljare, dagligvaror
52 686 78 411 67
5342
Vårdare, boendestödjare
45 197 61 640 73
9412
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
43 619 66 906 65
2422
Planerare och utredare m.fl.
41 294 65 065 63
2221
Grundutbildade sjuksköterskor
40 828 45 610 90
4111
Ekonomiassistenter m.fl.
34 130 38 828 88
5323
Undersköterskor, vård- och specialavdelning
33 012 36 193 91
3322
Företagssäljare
23 583 87 957 27
5120
Kockar och kallskänkor
20 803 39 626 52
3313
Redovisningsekonomer
19 742 25 058 79
2661
Socialsekreterare
18 813 21 974 86

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Förvärvsarbetande: Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som var tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår. För en utförligare beskrivning av metoden se den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-03-07

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?