Till innehåll på sidan

20 vanligaste yrkena för kvinnor

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal kvinnor i yrket, år 2017

ssyk4_2012

Yrke

Antal kvinnor Totalt Kvinnor %
5321
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
125 255 136 405 92
5311
Barnskötare
79 122 88 669 89
2341
Grundskollärare
77 482 103 720 75
2343
Förskollärare
67 493 70 587 96
5223
Butikssäljare, fackhandel
62 154 103 709 60
5330
Vårdbiträden
61 269 78 083 78
4119
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
58 979 75 390 78
5222
Butikssäljare, dagligvaror
55 824 83 511 67
9111
Städare
54 448 73 421 74
5343
Personliga assistenter
51 061 69 989 73
5342
Vårdare, boendestödjare
45 824 62 799 73
2422
Planerare och utredare m.fl.
43 551 67 148 65
9412
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
42 880 68 141 63
2221
Grundutbildade sjuksköterskor
41 161 46 132 89
4111
Ekonomiassistenter m.fl.
33 968 38 930 87
5323
Undersköterskor, vård- och specialavdelning
33 746 37 108 91
3322
Företagssäljare
24 021 89 908 27
5120
Kockar och kallskänkor
21 144 41 021 52
5312
Elevassistenter m.fl.
20 794 33 908 61
3313
Redovisningsekonomer
20 379 25 947 79

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Förvärvsarbetande: Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som var tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår. För en utförligare beskrivning av metoden se den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-07

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?